E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPočítačové učebny

Počítačové učebny slouží především pro výuku za přítomnosti vyučujících. Studenti zde obvykle nemají možnost samostatné práce mimo dobu rozvrhované výuky. Aktuální rozvrh učeben naleznete v Studijním informačním systému (SIS).

Při práci ve studovnách/učebnách je každý uživatel povinen dodržovat Opatření děkana č. 4/2016 k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky.

Veškeré rezervace počítačových učeben (na výuku, semináře, konference, zkoušení) je třeba
zajišťovat přes příslušné rozvrháře nebo přes tajemníka katedry, který má přístup do SIS a může příslušnou rezervaci do rozvrhu vložit.

Vstupy do počítačových učeben PUA , B5K2Z2 a Z3  jsou vybaveny čtečkou karet. Pro nastavení oprávnění  v přístupovém systému kontaktujte CIT. 

Věnujte též pozornost stránce Pokyny pro vyučující.

PUA (počítačová učebna Albertov)

 • Albertov 6, suterén vlevo, místnost S01
 • 25 terminálů
 • klimatizace
 • datový projektor, tabule

B5

Terminály poskytují přístup k virtuálním desktopům a softwarové vybavení v PUA, B5 a všech studovnách je vždy shodné.  

K2

 • Albertov 6, 3. patro u výtahu
 • 15 PC
 • klimatizace
 • dotyková interaktivní obrazovka

Z2

 • Albertov 6, 4. patro - podkroví
 • 19 PC
 • klimatizace
 • dotyková interaktivní obrazovka

Z3

 • Albertov 6, 4.patro - podkroví nad učebnou K2 u výtahu
 • 24 PC
 • klimatizace
 • dotyková interaktivní obrazovka

Akce dokumentů