E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEditační lišta

Lišta s editačními nástroji se zobrazuje pouze přihlášeným uživatelům, kteří mají zapnutý editační režim. V liště jsou k dispozici záložky, rozbalovací nabídky a odkazy, umožňující spravovat, vytvářet a editovat obsah portálu. Editační lišta se zobrazuje v horní části středního sloupce portálu a její podoba se mění podle typu aktuálně zobrazeného objektu a podle nastavených oprávnění uživatele. Může vypadat například takto:

Editační nabídka

Záložky v horní liště vpravo:

 • Obsah - otevře tabulku s úplným obsahem složky. Umožňuje prohlížet, editovat, kopírovat, přesouvat, přejmenovávat a mazat jednotlivé objekty, nebo měnit jejich stav. Změny je možné provádět jednotlivě, nebo u více objektů najednou. Je také možné měnit pořadí objektů ve složce.
 • Zobrazení - reálné zobrazení aktuálního objektu tak, jak jej uvidí ostatní lidé.
 • Úpravy - otevře zadávací formulář pro libovolné úpravy aktuálního objektu.
 • Sdílení - otevře panel pro nastavení přístupu k aktuálnímu objektu dalším uživatelům.
 • Upload - umožňuje hromadné vkládání souborů a obrázků z lokálního počítače.
   

Rozbalovací nabídky v horní liště vlevo:

 • Přeložit do... - umožňuje vytvoření cizojazyčné verze aktuálně otevřeného objektu.
 • Akce - umožňuje kopírování, přesouvání, mazání a přejmenovávání aktuálního objektu.
 • Zobrazit - umožňuje vybrat způsob zobrazení obsahu aktuální složky, nebo zvolit konkrétní stránku, která se zobrazí místo obsahu složky.
 • Přidat novou položku - umožňuje vkládání nových objektů do aktuální složky (zobrazuje se jen je-li aktuálně otevřena nějaká složka).
 • Stav - zobrazuje aktuální stav zveřejnění objektu a umožňuje jeho změnu.
   

Rychlé odkazy v dolním řádku:

 • Přidat: Událost - vytvoření Události v aktuální organizační jednotce (pracoviště, katedra, sekce, fakulta)
 • Přidat: Novinku - vytvoření Novinky v aktuální organizační jednotce (pracoviště, katedra, sekce, fakulta)
 • Přidat: Informaci (pro studenty, pro zaměstnance) - vytvoření Informace určené studentům nebo zaměstnancům v aktuální organizační jednotce (používá se pouze na úrovni celé fakulty, na sekcích a katedrách odkaz chybí)

 

 

 

Akce dokumentů

Kategorie: