E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřidání informace pro zaměstnance a/nebo studenty

Informace je typ aktuální zprávy, určený pro zaměsntance a/nebo pro studenty. Zobrazují se v celofakultních přehledech aktualit pro studenty a pro zaměstnance, přístupných z hlavičky každé stránky.

 1. Abyste mohli informaci do portálu vložit, musíte být přihlášen/a jménem a heslem a musíte mít zapnutý editační režim.
 2. Otevřete hlavní stránku fakulty (případně stránky fakultního pracoviště, na kterém chcete informaci vystavit).
  Poznámka: Informace je možné vkládat pouze na celofakultní části portálu. Na jednotlivých sekcích a jim podřízených ústavech, katedrách a pracovištích nelze informace vytvářet. Místo informace použijte objekt typu "Novinka".
 3. V dolním pruhu editační lišty označte položku "Informace (pro studenty, pro zaměstnance)"
  Takto vytvořená informace bude automaticky vložena do složky /aktuality na fakultě (nebo na daném pracovišti).

  Přidání informace
 4. Vyplňte položky zadávacího formuláře v záložce Výchozí:
  • nadpis - název informace (povinný údaj, zobrazuje se jako titulek v přehledech aktualit)
  • popis - stručný popis informace (popis se zobrazuje v přehledech zpráv hned pod nadpisem, v detailu zprávy jako zvýrazněný první odstavec textu a také ve výsledcích vyhledávání)
  • typ informace - vyberte, zda se má informace zobrazovat jen zaměstnancům, studentům nebo zaměstnancům i studentům zároveň.
  • text - vložte text informace. Text můžete napsat přímo do formuláře, nebo zkopírovat odjinud. K formátování textu je k dispozici jednoduchý editor, k jehož ovládání slouží nástroje v liště nad textovým polem.
  • URL - pod text informace můžete vložit odkaz na URL adresu libovolné stránky nebo dokumentu, zveřejněného uvnitř portálu nebo kdekoliv jinde na internetu.
   Pokud v celém formuláři vyplníte pouze nadpis a URL, budou návštěvníci po kliknutí na nadpis automaticky přesměrováni přímo na zadanou URL adresu.
  • Příloha č.1-3 - K informaci můžete přiložit nejvýše 3 externí soubory v libovolém formátu (přednostně doporučujeme používat standardní formát PDF). K připojení souboru slouží tyto možnosti:
   a) odkaz na existující soubor/položku - tuto volbu označte, pokud chcete k informaci přiložit soubor, který je již uložený v portálu. Tlačítkem "Přidat" vyhledejte soubor v portálu a označením jej připojíte k informaci.
   b) nahrát nový soubor a vytvořit na něj odkaz - tuto volbu použijte, chcete-li nahrát nový soubor ze svého počítače. Tlačítkem "Procházet..." vyhledejte obrázek na počítači a připojte jej ke zprávě.
  • Datum - toto datum určuje pořadí v přehledech informací (nemusíte vyplňovat, automaticky se vloží aktuální datum).
  • Má prioritu - označení položky způsobí, že se novinka zobrazí zvýrazněná na začátku přehledu aktualit. Zpráva s prioritou zůstane na začátku tak dlouho, dokud nebude zaškrtnutí políčka opět zrušeno.
  • Priorita začíná - pokud je vyplněno, pak se priorita aplikuje až od zvoleného data (musí být zároveň zaškrtávací políčko Má prioritu zaškrtnuto - pokud není, tak se na datum nebere ohled). Pokud není žádné datum zvoleno, tak se priorita uplatní okamžitě.
  • Priorita končí - pokud je vyplněno, pak priorita vyprší den po uplynutí zvoleného data (tj. pokud vyplníte 31. prosince, pak tento den se priorita ještě zobrazí, ale 1. ledna se již nepoužije). Pro funkčnost priority musí být zároveň zaškrtnuto políčko Má prioritu - pokud není, tak se na datum konce nebere ohled. Pokud není žádné datum konce zvoleno, tak priorita nevyprší nikdy a pro její odstranění bude nutná ruční editace objektu.
  Vyplnění zadávacího formuláře informace.
 5. Informaci uložte tlačítkem na konci formuláře.
 6. Informaci zveřejněte
  Nová informace je vždy vytvořena jako "Nepřístupná". Aby byla viditelná, musíte ji zveřejnit pomocí rozbalovací nabídky "Stav" vpravo.
  Upozornění: informace pro studenty by maly být vždy zveřejněny externě! Inofrmace pro zaměstnance mohou být podle své povahy zveřejněny buď externě nebo interně. Interní informace by tedy měly být vždy určeny pouze "pro zaměstnance".

  Zveřejnění stránky

  Poznámka: jsou-li k informaci přímo v zadávacím formuláři připojené externí soubory (příloha 1-3), budou tyto soubory automaticky zveřejněny společně s informací. Pokud ale soubory připojíte odkazem do textu informace, stav jejich zveřejnění se neověřuje. V takovém případě doporučujeme ověřit, zda jsou přilinkované soubory správně zveřejněny.

Další vlastnosti, ovlivňující chování informace, můžete nastavit v záložkách Kategorizace, Data, Vlastnictví a Nastavení.

 

 

Akce dokumentů

Kategorie: