E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuální zprávy

Každá organizační jednotka fakulty (pracoviště, katedra, ústav, sekce, fakulta) má své vlastní aktuality, které se zobrazují pouze na úvodní stránce této jednotky.

Podmínkou pro zobrazení aktualit na úvodní stránce je nastavení jejího zobrazení na "orgunit_view": Pokud je jako úvodní stránka pracoviště vybrána jiná stránka, aktuality se na ní nezobrazí.

Aktuality se na každém pracovišti zpravidla ukládají do složky, jejíž název v URL adrese je "aktuality":

Například na fakultě je to složka: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality
na katedře botaniky: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/biologie/botanika/aktuality
stejným způsobem jsou složky aktualit vytvořené i na ostatních pracovištích.

Složka "aktuality" musí být externě zveřejněna, jinak se v ní uložené zprávy nebudou správně zobrazovat.

Typy aktuálních zpráv

K dispozici jsou dva nebo tři typy aktuálních práv:

 • Události (dříve: Co nás čeká) -  pozvánky a informace o budoucích akcích, které mají přesný termín konání (např: konference, semináře, zajímavé přednášky, výstavy, shromáždění apod.). Jsou to zprávy určené pro zaměstnance, studenty i mimofakultní veřejnost.
 • Novinky (dříve: Přečtěte si o nás) - zprávy o již proběhlých událostech a nejrůznější informace o dosažených výsledcích, o úspěších studentů a zaměstnanců ve vědě, výuce apod. Jsou to zprávy určené především pro mimofakultní veřejnost, ale zajímavé i pro zaměstnance a studenty.
 • Informace (pro studenty, pro zaměstnance) - běžné provozní informace o dění na fakultě, které nejsou zajímavé pro mimofakultní veřejnost (např: změny úředních hodin, zápisy z jednání, informace o grantech, nabídky studia v zahraničí, provozní informace o stavebních akcích, výpadcích proudu apod.).
  Aktuality typu Informace jsou k dispozici pouze na celofakultní úrovni, nelze je vytvářet na sekcích a katedrách.

Vkládání zpráv

Aktuální zprávy může do portálu vkládat kterýkoliv přihlášený fakultní uživatel.

Návody na přidávání jednotlivých typů zpráv:

Zveřejňování aktuálních zpráv

Zveřejňovat zprávy mohou jen zaměstnanci s příslušným oprávněním (posuzovatel interních zpráv nebo posuzovatel interních a externích zpráv). Ostatní musí požádat o zveřejnění správce příslušné organizační jednotky nebo jinou osobu s právy posuzovatele.

Při zveřejňování zpráv doporučujeme dodržovat následující pravidla:

 • Události a Novinky jsou určeny pro fakultní i mimofakultní veřejnost a proto by měly být vždy zveřejněny externě. Ve výjimečných případech je možné tyto zprávy zveřejnit jen interně, ale pak je uvidí pouze  přihlášení fakultní uživatelé.
 • Informace pro studenty by měly být vždy zveřejněny externě. Jedině tak budou přístupné všem fakultním studentům.
  Interně zveřejněné informace studenti normálně neuvidí a dostanou se k nim jen v případě, že se do portálu přihlásí jménem a heslem.
 • Informace pro zaměstnance mohou být podle své povahy zveřejněny externě nebo interně.
  Externě zveřejněné informace jsou dostupné všem návštěvníkům portálu.
  Interně zveřejněné informace jsou dostupné pouze přihlášeným fakultním uživatelům.

Zobrazování aktuálních zpráv v portálu

Aktuální zprávy se  standardně zobrazují na úvodní stránce každé organizační jednotky (sekce, katedry, pracoviště). Je možné nastavit, aby se na úvodní stránce pracoviště zobrazoval místo přehledu aktualit obsahu nějaké jiné stránky, ale v takovém případě nebudou aktuality na stránce viditelné a přístupné budou jen ve složce /aktuality daného pracoviště.

 1. Hlavní přehledy fakultních novinek - v hlavičce všech stránek jsou přístupné tři hlavní přehledy novinek:
  1. Novinky pro veřejnost (ikona domečku) - zde se zobrazují všechny veřejné novinky a události, řazené podle data pro třídění. Vybraným aktualitám je možné přiřadit prioritu, která zajistí jejich zobrazení na začátku přehledu.
  2. Novinky pro studenty (položka Student) - zde se zobrazují všechny informace pro studenty, uveřejněné na fakultě, pod studijním oddělením a také na katedře tělesné výchovy, seřazené podle data pro třídění.  Vybraným aktualitám je možné přiřadit prioritu, která zajistí jejich zobrazení na začátku přehledu.
  3. Novinky pro zaměstnance (položka Zaměstnanec) - zde se zobrazují všechny informace pro zaměstnance, uveřejněné na fakultě, seřazené podle data pro třídění.  Vybraným aktualitám je možné přiřadit prioritu, která zajistí jejich zobrazení na začátku přehledu. Nepřihlášeným zaměstnancům se zde zobrazí pouze externě přístupné informace. Interní informace se zobrazí jen přihlášeným. Nepřihlášeným návštěvníkům se na začátku přehledu může zobrazovat upozornění, že bez přihlášení nemusí vidět všechny informace.
 2. Úvodní stránky pracovišť - na automaticky generovaných úvodních stránkách pracovišť se zobrazí seznam všech novinek a událostí, seřazený podle data pro třídění. V pravém sloupci zcela nahoře je navíc zobrazen přehled nejbližších událostí. Je-li jako úvodní stránka pracoviště vybrána jiná než automaticky generovaná stránka, aktuální zprávy se nezobrazí. Úvodní stránka pracoviště se zobrazuje všem návštěvníkům stejně (bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou přihlášení).
 3. Portlety v pravém sloupci webu byly zrušeny. Výjimkou je jen přehled událostí, který se zobrazuje na každém pracovišti na úvodní stránce s aktualitami v pravém sloupci úplně nahoře.

  Zprávy jsou v seznamech seřazené od nejnovější po nejstarší podle data pro třídění, které je zpravidla shodné s datem vytvoření zprávy. V seznamu událostí jsou jednotlivé události seřazené podle data zahájení od těch časově nejbližších k nejvzdálenějším. Seznam již proběhlých událostí je možné zobrazit po rozkliknutí seznamu událostí pomocí textového odkazu na začátku seznamu.

 

 

Akce dokumentů

Kategorie: