E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednáškové místnosti
chemické sekce (CH1  CH8)

Přehled a návody k uživání multimediální techniky umístěné v přednáškových místnostech sekce chemie, Hlavova 8 (CH1 – CH8)

 

Místnost Vybavení                                                                                                    Návod
CH1 PC + dataprojektor, kamera, vizualizér, tlačítkový panel KRAMER,
ozvučení (včetně dvou mikrofonů*)), "černá" trojdílná tabule
PDF
CH2 PC + dataprojektor, kamera, nově dotykový panel CUE,
ozvučení (včetně dvou mikrofonů*)), 2x zelená + 1x bílá tabule
PDF
CH3 PC + dataprojektor, kamera, nově dotykový panel CUE,
ozvučení (včetně jednoho mikrofonu*)), bílá tabule
CH4 dataprojektor (bez PC), bílá tabule, elektrické plátno
CH5 PC + dataprojektor, tlačítkový panel KRAMER,
ozvučení (včetně jednoho mikrofonu*)), vizualizér, bílá tabule
PDF
CH6 3D dataprojektor s PC, nově interaktivní panel s OS Android, bílá tabule  (správce: doc. Václav Martínek)
CH7 dataprojektor (bez PC), bílá tabule, ručně ovládané plátno
CH8 dataprojektor (bez PC), bílá tabule, elektrické plátno
Poznámka:  Rozlišení dataprojektorů (kromě CH6) je 1024x768 (XGA. 4:3)

 

Novinka:  Postupně dochází k výměně původních tlačítkových panelů Kramer za dotykové panely (tablet) s applikací appCUE. Momentálě jsou tyto nové dotykové panely instalovány v místnostech CH2 a CH3. Aktualizovali jsme příslušný manuál (PDF) a snažili se maximálně zachovat principy a rozložení ovládání tak, jak jste zvyklí.

Upozornění:  Došlo k přečíslování některých přednáškových místností (od října 2020):
CH7 –> CH6 (suterén), CH9 –> CH7 (3. podlaží, půda). Ujistěte se, že míříte do té správné.
► Zde najdete plán budovy s umístěním jednotlivých místností.

Používejte pouze ta zařízení, u kterých jste seznámeni s jejich funkčností, příp. jste byli do jejich obsluhy zaškoleni. Dodržujte běžná pravidla práce s technikou a počítači. Typicky hrubě nedoporučujeme spouštění prezentací přímo z flash disku nebo vzdáleného umístění – vždy si prezentaci nakopírujte na lokální disk (tedy "do počítače"). Nedodržení tohoto pravidla, obzvláště u větších souborů může způsobit různé nepříjemné problémy (včetně rizika ztráty vaší jediné nezálohované prezentace). Zájemce rádi zaškolíme.

Návody a doporučení k nástrojům pro distanční a hybridní výuku naleznete zde: MS Teams a ZOOM.


Počítejte s tím, že projekční plátno po stažení většinou překryje část tabule.

Do přednáškových místností CH4, CH7CH8 jsou nainstalovány dataprojektory, takže je tam už nyní nemusíte nosit. V těchto místnostech je však pouze dataprojektor, NENÍ zde nainstalován počítač, je tedy potřeba přinést si vlastní notebook.
Je zde také přípojný bod se dvěma vstupy (klasický analogový VGA a nově i digitální HDMI). Ve speciální schránce (v případě CH4 v první zásuvce kontejneru) je umístěn dálkový ovladač k dataprojektoru a některé potřebné přípojné kabely (VGA, HDMI, DVI). Kabely doplňujeme jednou ročně, ale protože si je často někdo odnese jako suvenýr, doporučujeme nosit vlastní.  Klíče od schránek jsou umístěny ve vrátnici spolu s klíčemi od místnosti (které se nyní, z důvodu instalované techniky, zamykají). Pokud se po připojení notebooku nezobrazí na plátně obraz, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko SEARCH.

Naopak, v přednáškových místnostech vybavených vestavěným počítačem (tedy CH1CH2CH3, a CH5) je doporučeno k promítání používat tento. Použití vlastního notebooku je zde sice také možné, ale zvažte, zda je to potřeba. V těchto místnostech (včetně CH5, kam byl instalován nový panel) k ovládání projektoru, včetně jeho zapnutí a vypnutí, slouží ovládací panel (nikoliv dálkový ovladač nebo tyč). Návody k jeho používaní najdete v tabulce výše.

Přednášková místnost v suterénu s novým číslem CH6 (dříve CH7) je vybavena 3D dataprojektorem (včetně počítače), nově též interaktivním panelem s OS Android. Správce techniky v této místnosti je doc. Václav Martínek.

*) Mikrofony do přednáškových místností CH1, CH2CH3 jsou nyní k dispozici ve vrátnici proti zaměstnanecké kartě. Po vaší přednášce, prosím, vraťte mikrofon ihned zpět do vrátnice (nepředávejte jej jiné osobě).
Do všech tří místností je k dispozici náhlavní sada; do místností CH1CH2 navíc ještě "klasický" mikrofon do ruky. Vždy je potřeba použít mikrofon označený shodně s číslem přednáškové místnosti (CH1, CH2 nebo CH3).

Pro účely distanční výuky byla do těchto tří místností (CH1, CH2CH3) nainstalovaná kamera. Je zde umístěna trvale (a na rozdíl od mikrofonů ji tedy není třeba nosit).
V ostatních přednáškových místnostech kamera trvale instalována není a lze v případě nutnosti jednorázově zapůjčit (po předchozí dohodě) sadu "Logitech Group ConferenceCam".

 

Kontakt:

V případě problémů s technikou, nahlašte, prosím, tyto jejím správcům
(tento kontakt nyní slouží pouze k nahlášení závad, neposkytujeme podporu uživatelům ohledně přihlášení k nástrojům pro distanční výuku ani pro práci s PowerPointem či dalšími programy):
Email:  poslucharny-ch@natur.cuni.cz

 

 

Akce dokumentů