E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkademický senát


Akademický senát je samosprávný orgán zastupující akademickou obec fakulty (akademické pracovníky a studenty). Mezi jeho nejdůležitější pravomoci patří např. volba kandidáta na děkana, schvalování vnitřních předpisů a hospodaření fakulty.

Akademický senát PřF UK má 28 členů, polovina zastupuje akademické pracovníky, polovina studenty. Chemická sekce je od roku 2009 zastoupena celkem sedmi senátory. Další informace na stránkách Akademického senátu PřF UK.


► Členové AS PřF UK

► Naši zástupci v AS UK

 

 

Akce dokumentů