E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium

práce v laboratoři

Katedra učitelství a didaktiky chemie má akreditovaný též navazující dvouletý magisterský studijní program: Učitelství chemie pro střední školy. Studenti si v něm podobně jako v bakalářském programu mohou volit z několika variant studijních plánů:

  • maior a minor (dříve dvouoborové studium) - kde lze chemii kombinovat buď s biologií, matematikou, geologií či fyzikou. Tyto varianty absolventům nabízí větší uplatnění v praxi než u plného studijního plánu. Rozdíl mezi variantami je v tom, že v oboru označeném jako maior student vypracovává svou závěrečnou práci.
  • plný plán (dříve jednooborové studium) opravňuje absolventy vykonávat učitelské povolání s aprobací chemie.

Absolventi studia Učitelství chemie pro střední školy získávají titul Mgr. a oprávnění vykonávat učitelské povolání na gymnáziích, středních i základních školách s aprobací chemie a případně i s další studovanou aprobací.

Přihlášku ke studiu můžete podat on-line na univerzitním portálu - is.cuni.cz/studium/prijimacky

Navazující magisterské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomová práce. Okruhy témat závěrečné zkoušky stejně jako podrobné instrukce a požadavky na diplomové práce obhajované na katedře učitelství a didaktiky chemie najdete v sekci Ke stažení. Další informace jako např. termíny konání závěrečných zkoušek najdete na úřední desce fakulty nebo v SISu.

Akce dokumentů