E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

práce v laboratoři

Smyslem doktorského studia je výchova k samostatné vědecké práci a získání tomu odpovídající kvalifikace. Předpoklady ke studiu prokazuje uchazeč během přijímacího řízení.

Doktorský studijní program Didaktika chemie (předsedkyní oborové rady je doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.) poskytuje integrované vzdělání, které jeho absolventům umožňuje na základě vysoké erudovanosti provádět koncepční a výzkumnou činnost v oblasti chemického vzdělávání.

Absolventům je udělován akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Požadavky na individuální studijní plány. Více informací najdete na stránkách studijního oddělení (informace a pokyny).

Akce dokumentů