E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studijní programy

Jazyk výuky

Čeština / Angličtina (uchazeč volí při podání přihlášky a v rámci jednoho studia nelze změnit)

Forma výuky

Prezenční / Kombinovaná (uchazeč volí při podání přihlášky a v rámci jednoho studia lze měnit; v prezenční formě lze být maximálně v délce standadrní doby studia)

Standardní doba studia

4 roky

 

Přehled studijních programů
(název, garant, oborová rada, další infomace)

Analytická chemie Garant Oborová rada  
Anorganická chemie Garant Oborová rada  
Antropologie a genetika člověka Garant Oborová rada  
Aplikovaná geologie Garant Oborová rada  
Biochemie Garant Oborová rada  
Bioinformatika a výpočetní biologie      
Botanika Garant Oborová rada  
Demografie Garant Oborová rada  
Didaktika geografie Garant Oborová rada  
Didaktika chemie Garant Oborová rada  
Ekologie Garant Oborová rada  
Environmentální vědy Garant Oborová rada  
Experimentální biologie rostlin Garant Oborová rada  
Filozofie a dějiny přírodních věd Garant Oborová rada  
Fyzická geografie a geoekologie Garant Oborová rada  
Fyzikální chemie Garant Oborová rada  
Fyziologie živočichů* Garant Oborová rada  
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země Garant Oborová rada  
Geologie Garant Oborová rada  
Imunologie* Garant Oborová rada  
Makromolekulární chemie Garant Oborová rada  
Mikrobiologie* Garant Oborová rada Informace katedry
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Garant Oborová rada  
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie* Garant Oborová rada Informace katedry
Obecná geografie Garant Oborová rada  
Organická chemie Garant Oborová rada  
Parazitologie Garant Oborová rada  
Regionální a politická geografie Garant Oborová rada  
Sociální geografie a regionální rozvoj Garant Oborová rada  
Teoretická a evoluční biologie Garant Oborová rada  
Vývojová a buněčná biologie* Garant Oborová rada Informace katedry
Zoologie Garant Oborová rada  

Garant = předseda oborové rady
* studijní program Biomedicíny

Další informace

Akce dokumentů