E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium

práce v laboratoři

Katedra učitelství a didaktiky chemie poskytuje vzdělání v tříletém bakalářském studijním programu Chemie zaměřená na vzdělávání. Studenti si v něm mohou volit z několika variant studijních plánů:

  • maior a minor (dříve dvouoborové studium) – v nich lze chemii kombinovat buď s biologií, matematikou, geologií či fyzikou. Tyto varianty absolventům nabízí větší uplatnění v praxi a možnost volby z širšího spektra oborů navazujícího magisterského studia než u plného studijního plánu. Rozdíl mezi variantami je v tom, že v oboru označeném jako maior student vypracovává svou závěrečnou práci.
  • plný plán (dříve jednooborové studium) – směřuje k učitelskému povolání s jedinou aprobací, kterou je chemie a nabízí ve srovnání se studijním plánem maior a minor získání širšího základu chemických disciplín. Tento plán je vhodný pro studenty, kteří se chtějí věnovat pouze výuce chemie.

Absolventi studia získávají titul Bc. a mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského oboru Učitelství chemie pro střední školy, kam mohou být v případě dobrého studijního průměru přijati bez přijímacího řízení.

Přihlášku ke studiu můžete podat on-line na univerzitním portálu - is.cuni.cz/studium/prijimacky

Bakalářské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce. Okruhy témat závěrečné zkoušky stejně jako podrobné instrukce a požadavky na bakalářské práce obhajované na katedře učitelství a didaktiky chemie najdete v sekci Ke stažení. Další informace jako např. termíny konání závěrečných zkoušek najdete na úřední desce fakulty nebo v SISu.

Akce dokumentů