E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO katedře

práce v laboratoři

Katedra učitelství a didaktiky chemie je nejmladší katedrou Chemické sekce PřF UK, vznikla v roce 1988 jako historicky první katedra v tehdejším Československu zaměřená na chemické vzdělávání.

Katedra garantuje vzdělávání budoucích středoškolských učitelů chemie v rámci bakalářských a magisterských učitelských studijních oborů akreditovaných na PřF UK pod studijním programem Chemie. Má akreditován samostatný doktorský studijní program Didaktika chemie, který je orientován na výzkumnou a vývojovou činnost ve všech úrovních chemického vzdělávání ve spolupráci s chemickými pracovišti a institucemi zabývajícími se chemickým vzděláváním v ČR i v zahraničí.

chem_budova3.jpg

Katedra organizuje kurzy v rámci celoživotního vzdělávání učitelů chemie, Doplňkové studium chemie pro absolventy chemických oborů, Univerzitu 3. věku v oboru chemie a přípravné kurzy z chemie pro studenty SŠ se zájmem o studium na VŠ. Významná je též její činnost v oblasti vyhledávání talentovaných žáků pro studium chemie a realizace kurzů pro tyto žáky.

Katedra je řešitelem řady domácích projektů, mezinárodního projektu CITIES a projektů podporovaných z ESF. Pracovníci katedry jsou aktivními členy mezinárodních organizací a podílí se na mnoha dalších aktivitách v oblasti chemického vzdělávání.

Najdete nás na adrese Hlavova 8, Praha 2 (viz mapa):


Akce dokumentů