E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový znak fakulty

Fakulta vstupuje do nového akademického roku s novým znakem, který vznikl na základě diskuse a hlasování celofakultní veřejnosti. Nový znak fakulty v podobě stromu a knihy tak nově zdobí záhlaví webu fakulty, zároveň je připravený pro široké užívání fakultní veřejností.

Na webových stránkách Oddělení vnějších vztahů je tak k dispozici vlastní znak  v české i anglické verze, tak i vzorové dokumenty pro uživatele, doplněné o grafický manuál, upravující použití znaku.

Průběh celofakultní diskuse i výsledky hlasování lze najít na webových stránkách Senátu PřF UK

Doporučení pro aplikace

Hlavní identitou vnímanou vnějším, neuniverzitním, světem je v případě fakult UK znak Univerzity Karlovy. V souladu s tím je vhodné pro prezentaci fakulty vně univerzity používat znak UK a to zejména v mezinárodním kontextu.

Znak fakulty je vhodné používat tam, kde je cílem znázornit příslušnost k fakultě a odlišení se od ostatních fakult UK. Typickým použitím je oficiální komunikace v rámci Univerzity Karlovy. Tam, kde je to možné, je vhodné použít soutisk znaku fakulty a znaku univerzity

Tam, kde je to možné, je vhodné použít soutisk znaku fakulty a znaku univerzity

 

Publikováno: Čtvrtek 12.10.2017 07:25

Akce dokumentů