E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení5. 4. 2016

Evoluce C-C

 

Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. 

(Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK, Praha)

 

 

1. Předvedu nejčastější formy fixace CO2 a metanu do organických látek, tak jak je provádí současní obyvatelé biosféry. Důraz na zdroje energie a redukčních ekvivalentů (u metanu také oxidanty), a také na uspořádanost fixačních drah. Zmíním hlavní potíže, které třeba obejít při úvahách o prebiotikých syntézách. 

2. Vyslovím předpoklad, že abiotická fixace uhlíku, a tudíž i formování života, probíhaly na planetě. Vyslovím předpoklad, že napojení biosféry na světlo je událost poměrně pozdní (vynalezena buněčným životem), proto palimsest dávných událostí třeba hledat u dnešních chemolitotrofů.

3. Předvedu některé recentní modely anorganického (horninového) původu metabolických drah, které snad mohly fungovat i za nepřítomnsti proteinových či polynukleotidových katalyzátorů, s jejich objevením se však zvýšily svou účinnost o mnoho řádů.

 

PDF pozvánka na přednášku ke stažení.

Akce dokumentů