E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení29. 3. 2016

Fukušima I poté 

aneb 

o jaderné havárii a co se během pěti let podařilo a nepodařilo vyřešit

 

RNDr. Vladimír Wagner, CSc.

(Ústav jaderné fyziky AVČR, Řež

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha)

 

 

Za pár dní uplyne pět let od jednoho z největších známých zemětřesení a následné vlny cunami. Jejich důsledkem byla i druhá největší havárie jaderné elektrárny v téměř šedesátileté historii využívání jaderné energetiky. I když tato havárie, na rozdíl od zemětřesení a cunami, neměla žádné přímé oběti na životech, způsobené škody byly velmi vysoké. Obyvatelé se už sice mohou pomalu vracet do evakuovaných oblastí, ale kompletní likvidace dopadů havárie bude trvat řadu let. V současné době probíhá zlomové období, kdy se zrychluje cesta k likvidaci zničené elektrárny a také k rekonstrukci a revitalizaci zasažených území. Přednáška se pokusí rozebrat některé aspekty této události. Bude věnována příčinám a průběhu havárie jaderné elektrárny Fukušima I. Podrobněji budou rozebrány práce na stabilizaci situace v elektrárně a likvidaci důsledků havárie i plánovaný budoucí postup. Budou analyzovány získané poznatky pro rozvoj bezpečnosti jaderných reaktorů. V tomto roce proběhne i třicáté výročí havárie v Černobylu. I zde se nastoupila cesta k likvidaci elektrárny a revitalizaci zakázané zóny. To umožňuje nejen srovnání obou událostí, ale i zhodnocení jejich dopadu nejen na jadernou energetiku. Během přednášky si více všimneme i zkoumání dopadů radioaktivity a kontaminace na přírodu i lidi.

Robot pracující na dekontaminaci uvnitř třetí reaktorové budovy.
Vyklízení bazénu s vyhořelým palivem čtvrtého bloku.
Práce na zařízení vytvářejícím ledovou stěnu okolo reaktorových budov (zdroj TEPCO).
Opuštěné místo v evakuované vesnici Iitate (zdroj Natalia Chan).

 

PDF pozvánka na přednášku ke stažení.

 


 

Vladimír Wagner (1960) vystudoval jadernou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během doktorandského studia se věnoval experimentálnímu studiu struktury deformovaných jader. Pracuje v Ústavu jaderné fyziky AVČR, v.v.i. v Řeži a učí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Vychovává diplomanty a PhD studenty z FJFI ČVUT a MFF UK. Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří studium velmi horké a husté jaderné hmoty pomocí srážek těžkých iontů. Je zapojen do výzkumu mezinárodních skupin provádějících experimenty v GSI Darmstadt (Německo) a v laboratoři CERN (Švýcarsko). Vede skupinu, která studuje možností transmutace jaderného odpadu pomocí urychlovačem řízených transmutorů a získává potřebná jaderná data pro pokročilé štěpné i fúzní systémy. Využívá k tomu zdroje neutronů v mateřském ústavu a v mezinárodní spolupráci urychlovač Nuklotron ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů Dubna v Rusku. Zajímá se také o energetiku a byl členem druhé nezávislé energetické komise NEK II, která vypracovala doporučení pro aktualizaci Státní energetické koncepce České republiky, a podílel se na publikaci Perspektivy české energetiky. Současnost a budoucnost (Novela bohemica 2014). Zabývá se také popularizací vědy a hlavně fyziky. Pravidelně přednáší pro středoškolskou mládež a veřejnost. Píše články pro internetové i klasické časopisy, které se popularizaci vědy věnují.

Akce dokumentů