E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení1. 3. 2016

Rostliny utvářejí klima evapotrenspirací

 

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. 

(ENKI, o.p.s. Třeboň)

 

 

Rostliny a stromy zejména vyrovnávají teploty v krajině účinností až několika set wattů na metr čtverečný. Vegetace působí jako dokonalé klimatizační zařízení a snižuje rozdíly teplot i o desítky stupňů. Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC) v základních materiálech se úlohou vody a rostlin v utváření klimatu zabývá, tuto úlohu však opomíjí v doporučení politikům pro mírnění klimatické změny. Procesy přeměny sluneční energie v ekosystémech jsou těsně propojeny s oběhem vody a tokem dalších látek a jsou kvantifikovatelné. Jan Pokorný ukáže výsledky dlouholetých měření distribuce slunečního záření získané metodou energetické bilance i metodami dálkového průzkumu (satelity, termovizní kamera). Ukážeme negativní příklady zhroucení oběhu vody i překvapivě rychlou obnovu oběhu vody v krajině dosaženou v průběhu deseti let. 

 

Pohled na jezero Naivasha v Keni. Písek má teplotu až 70 °C, uvnitř nedalekého lesa je kolem 20 °C. Stromy snížily teplotu o 50 °C.

 

Pohled na vybranou oblast v ČR.

 

PDF pozvánka na přednášku ke stažení.


doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. absolvent PřF UK, katedra fyziologie rostlin. Pracoval v Botanickém ústavu AVČR, od roku 1998 ředitel ENKI, o.p.s. Třeboň. Přednáší na PřFUK (ekofyziologie rostlin, fyziologické funkce rostlin v ekosystémech)  ČZU Praha, Fakulta rybářství Jihočeské univerzity Č. Budějovice (Ekologie mokřadů), University Applied Sciences, Turku (Water Quality Mangement), UNESCO IHE Delft (Wetlands and Climate). Volený člen Scientific Technological Panel of Ramsar Convention, člen komise „Sucho“ jmenované ministrem ŽP, člen výzkumné rady Technologické agentury ČR. Za knihu „Water for Recovery of Climate (www.waterparadigm.org) obdržel se spoluautory cenu ministra ŽP. Zabývá se úlohou rostlin v distribuci sluneční energie a oběhu vody v krajině.

Akce dokumentů