E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení29.11.2022

Jak rozeznat napadení listů topolu  listožravým a savým hmyzem na základě rozdílného biochemického profilu

 

 

 

doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D.

Faculty of Forestry and Wood Sciences, Czech University of Life Sciences Prague

Připojte se online: meet.google.com/qhf-etyu-sna

V listech topolu (Populus tremula) napadených listožravým a savým hmyzem byly provedena cílená metabolomická analýza. Látky byly identifikovány a kvantifikovány s využitím spektrofotometru a kapalinové (LC) a plynové chromatografie. Napadené listy měly výrazně nižší množství chlorofylu a a b a vyšší koncentraci karotenoidů ve srovnání s kontrolními. Koncentrace obou chlorofylů byla v napadených listech poloviční a zároveň byla zjištěna dvojnásobná hladina prolinu. Z devíti analyzovaných fenolických sloučenin vykazovaly katechin a procyanidin významné rozdíly mezi kontrolními listy a listy napadenými hmyzem. Zároveň byly zjištěny významné rozdíly mezi listy napadenými savým a listožravým hmyzem.

Akce dokumentů