E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení8. 11. 2016

Jak buňka reguluje homeostázi auxinu?
Pomoc od matematického modelování?

 

 

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

(Ústav experimentální botaniky AV ČR)

 

Rostlinná signální látka (fytohormon) auxin a jeho nerovnoměrná koncentrace v rostlinných orgánech a pletivech je základem pro regulaci nejrůznějších růstových a vývojových procesů u rostlin, a zajišťuje jejich časovou i prostorovou koordinaci. Velmi jemná a přesná regulace buněčné homeostáze auxinu je tedy klíčová nejen pro jeho nerovnoměrnou distribuci, ale také pro následný přenos auxinového signálu. Základními procesy podílejícími se na regulaci auxinové homeostáze jsou mezibuněčný a vnitrobuněčný transport a procesy metabolické. Znalosti o těchto dějích jsou i přes jejich zjevnou důležitost stále nedostatečné; kvalitativní, a především kvantitativní data povětšině chybí.

V naší laboratoři jsme charakterizovali některé auxinové transportéry a sledujeme i procesy metabolické. Kvalitativní i kvantitativní data získaná s využitím buněčné kultury tabáku BY-2 jsme použili pro konstrukci, optimalizaci a verifikaci matematického modelu regulace auxinové homeostáze na úrovni buňky. Tento model jsme využili k určení kinetických parametrů transportních dějů a k predikci některých procesů, které buňka pro udržení homeostáze auxinu používá.

 

PDF pozvánka na přednášku ke stažení.

CV prof. Zažímalové ZDE.

Poblikace k tématu semináře:

Akce dokumentů