E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. MUDr. Miroslav Peterka, DSc.

Peterka foto
.
Docent

Katedra antropologie a genetiky člověka

Viničná 7, 128 43, Praha 2, místnost 06
Telefon: 22195 1613, 24106 2604
Email: peterka@biomed.cas.cz

Souhrnný životopisVědecko-výzkumné zaměření

Experimentální a klinická teratologie s cílem přispět k rozšíření znalostí o normálním a patologickém vývoji jedince, o etiopatogenezi vývojových vad a možnostech jejich prevence.

Současné studie:

  1. Morfologické sledování růstových změn orofaciální oblasti u pacientů s obličejovými rozštěpy s cílem porovnat vliv různých chirurgických a ortodontických  léčebných postupů.
  2. Klinicko-epidemiologické studie zaměřené na hledání příčin vzniku obličejových rozštěpů u člověka.
  3. Monitorování poměru pohlaví u novorozenců jako nástroj detekce ekologických havárií.
  4. Testování škodlivých chemických látek a fyzikálních faktorů, a determinace jejich minimální embryotoxické dávky na kuřecím embryu.
  5. Výzkum mechanismu vývoje rozštěpů zobáku u kuřecího embrya a jejich možná prevence a reparace.

 

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

Funkce na pracovišti:
1990 – dosud, vedoucí Oddělení teratologie ÚEM AVČR
1998 – 2006, předseda Vědecké rady ÚEM AVČR
Členství v orgánech AVČR, VŠ, rezortních:
Člen oborové rady grantové agentury AVČR OR7- lékařské vědy v období 1998-2001
Člen oborové komise GAČR – lékařské vědy v období 2001-2006
Člen Akademického Senátu v období 2002 - 2008
Člen oborové komise interní grantové agentury MZ ČR v období 2003-2007
Člen oborové rady doktorského studijního programu Antropologie a genetika člověka od roku 2003 – dosud.
Člen oborové rady doktorského studijního programu Vývojová biologie od roku 2005 – dosud.
Člen rady pro popularizaci vědy AVČR v období 2005-2009. 

Organizace mezinárodních symposií:
22nd Conference of European Teratology Society, Praha, 1994 – člen organizačního výboru
Workshop: Tooth and Orofacial Development: From Bench to Clinics. Prague, February 15.-16., 2003 – hlavní organizátor.
Činnost v orgánech mezinárodních vědeckých organizací:
Národní koordinátor projektu COST B23 za Českou republiku a člen Management Committee COST B23 (2003-2007)
Člen Evropské Teratologické Společnosti od 1985 – dosud 

Vědecká ocenění:
Cena odborné společnosti plastické chirurgie 1984, kolektivu autorů monografie.
Cena ČSAV, 1989, kolektivu autorů 2 monografií: 1. „Orofaciální rozštěpy – teoretická báze jejich prevence a léčení“, 2. „Rozštěp rtu a patra v obraze experimentu“.
Cena literárního fondu, 1990, kolektivu autorů monografie.
Celkem bylo vyžádáno 15 plenárních přednášek
Celkem byly uděleny 4 patenty a licence

 

Výzkumné projekty a granty

Řešení grantů:
Účast při řešení 18 grantů (16 domácích a 2 zahraniční), z toho v současné době 4.

 

Publikační činnost

a) vědecké monografie: 3

b) kapitoly v monografiích: 9

c) publikace v impaktovaných časopisech: 74

d) publikace v neimpaktovaných časopisech (abstrakta nezapočítána): 44

e) učební texty – skripta: 3

f) patenty a licence: 4

 

Pedagogická činnost

Pedagogické aktivity:

1991 – 1996, Katedra histologie a embryologie 3.LF UK, Praha

2003 – dosud, Katedra antropologie a genetiky člověka, Přírodovědecká fakulta, UK, Praha


Akce dokumentů