E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEDS

energiově disperzní spektroskopie

Naše laboratoř je vybavena novým detektorem X-MAX 50 (silicon drift detektor, SDD) s aktivní plochou 50 mm2 od výrobce Oxford Instruments, který je ovládaný systémem INCA. Tento systém umožňuje kvalitativní a pro hlavní prvky i kvantitativní chemickou mikroanalýzu v manuálním i automatickém módu. Detekční limit pro kvantitativní analýzu u většiny prvků nepřesahuje 0,1 hm. %. Součástí tohoto systému je i možnost semikvantitativního kompozičního mapování. Software umožňuje exportování analýz v přehledných tabulkách, při exportu map nabízí možnosti přiřazení barevných spekter pro větší názornost výsledku.

EDS-spektrum

Energiově disperzní spektrum RTG záření barytu.

EDS-mapa

BSE snímky a mapy distribuce prvků zonálního granátu ve vzorku skarnu. Mapy ukazují zonalitu v obsahu Al, Fe a Mn.

Akce dokumentů