E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoplňkové služby

příprava vzorků pro analýzu - chemické leštění, napařování uhlíkem

Studium vzorků pomocí elektronové mikroskopie vyžaduje specifickou přípravu studovaných vzorků, jež je poskytována naší laboratoří pouze částečně, ceny těchto služeb naleznete v ceníku služeb.

Chemické leštění

Chemické leštění vzorku pomocí suspenzí na kyselé či zásadité bázi je nezbytné zejména pro metodu EBSD, jež má nejvyšší nároky na kvalitu povrchu vzorku. Pro toto leštění používáme prostředky od firmy Struers, suspenze OP-U, OP-S a OP-A jsou používány v závislosti na charakteru leštěného materiálu.Jelikož je chemické leštění až finální úprava vzorku, je potřeba, aby vzorek předtím prodělal standardní leštění pomocí diamantových past. Tuto službu však naše laboratoř neposkytuje, můžeme tudíž přijímat pouze vzorky, jež touto úpravou již prošly.

Napařování uhlíkem

S ohledem nezbytnost vodivosti povrchu vzorků studovaných pomocí elektronového mikroskopu musí být nevodivé vzorky před vložením do mikroskopu pokryty vodivou vrstvou. Pro studium vzorků v BSE či pomocí EDS a EBSD používáme napařování vrstvou uhlíku.

Akce dokumentů