E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVratislav Blecha

 

Kontakt

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Albertov 3
128 43 Praha 2

Místnost: přízemí 22

Email: vblecha@natur.cuni.cz
Tel.: (+420) 22195 1550

 

Odborné zaměření:

Gravimetrický průzkum a modelování regionálních geologických struktur 
Mikrogravimetrie a její aplikace při řešení problémů mělké geologie


Výuka:

Aplikace geofyzikálních metod, Fyzika Země, Geofyz. metody v HG a IG, Gravimetrický průzkum, Gravimetrie a seismika, Interpretace v potenciálových metodách, Magnetometrický průzkum

Publikační činnost

Tábořík, P., Lenart, J., Blecha, V., Vilhelm, J., Turský, O. (2017): Geophysical anatomy of counter-slope scarps in sedimentary flysch rocks (Outer Western Carpathians). Geomorphology 276, 59-70, doi:10.1016/j.geomorph.2016.09.038.

Štemprok M., Blecha V. (2015): Variscan Sn–W–Mo metallogeny in the gravity picture of the Krušné hory/Erzgebirge granite batholith (Central Europe). Ore Geology Reviews, 69 285–300. doi: 10.1016/j.oregeorev.2015.02.014.

Blecha, V. and Mašín, D. (2013). Observed and calculated gravity anomalies above a tunnel driven in clays - implication for errors in gravity interpretation. Near Surface Geophysics 11, No. 5, 569-578.

Blecha V. and Štemprok M., (2012): Petrophysical and geochemical characteristics of late Variscan granites in the Karlovy Vary Massif (Czech Republic) – implications for gravity and magnetic interpretation at shallow depths. Journal of Geosciences, 57, 65–85.

Skácelová Z., Blecha V., Večeřa J., (2010): Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově. - Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009, Česká geologická služba, str. 316-319.

Kováříková P., W. Siebel W., Jelínek E., Štemprok M., Kachlík V., Holub F. V., Blecha V. (2010): Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism - International Journal of Earth Sciences, 99, 545-565.

Blecha V., Štemprok M., Fischer T. (2009): Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic). - Stud. Geophys. Geod., 53, 295-314.

Kalenda, P., Blecha, V., Duras, R., Hrutka, M. (2008): Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod. – Speleofórum, v. 27, p. 133-134.

Blecha V., Rambousek P., (2008): Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie. - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební, ročník VIII, str. 13-19.

Kováříková P., W. Siebel W., Jelínek E., Štemprok M., Kachlík V., Holub F. V., Blecha V. (2007): Petrology,geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing a mantle component in Late Variscan intrusions. - Chemie der Erde – Geochemistry, 67, 151 – 174.

Blecha V., Dohnal J., Jáně Z., Kněz J., Vilhelm J., Zima L. (2007): Hrádek v Libomyšli u Berouna: pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (výsledky geofyzikálního průzkumu). - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební, ročník VII, 129-135.

Blecha V., Vilhelm J., Rambousek P., Dohnal J., Jáně Z. (2007): Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi. - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební, ročník VII, 31-38.

Akce dokumentů