E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTomáš Fischer

Konzultační hodiny (v budově Albertov 6 přízemí, místnost P15) -  ohlašte se prosím emailem

Odborné zaměření:
Seismicita indukovaná injektáží kapalin, Lokalizace zemětřesení, Spouštěcí mechanismy zemětřesení, Zemětřesné roje, Seismotektonika, Zdrojové mechanismy slabých zemětřesení, Zpracování seismických dat, Geotermální enegie

Výuka:
Fyzika Země, Geoelektrický průzkum, Geotermální energie, Geotermický průzkum, Seminář aplikované geologie, Obecné základy geofyzikálních metod
- vybrané studiní materiály

PhD studenti:
- Vojtěch Lávička
- Eva Káldy
- Ali Salama

Bývalí PhD studenti:
- Jan Michálek
- Martin Bachura
- Fernando Cesar Moura de Andrade
- Petr Tábořík
- Josef Vlček

Projekty:
- zemětřesné roje v západnich Čechách - spolupráce s Geofyzikálním ústavem AVČR
- výrony oxidu uhličitého v západních Čechách v rámci projektu CzechGeo
- projekt Eger mezinárodního programu pro vrty na kontinentech ICDP
- projekt RINGEN pro výzkum využití geotermální energie


Vybrané publikace - seznam

Akce dokumentů