E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJosef Rott

Ing. Josef Rott, Ph.D.


Pracoviště: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Vyučované předměty: Mechanika skalních hornin, Numerické modelování v aplikované geologii, Diplomový seminář z aplikované geologie

Telefon: 221951539

Email: rottj@natur.cuni.cz

Poštovní adresa: Albertov 6, 128 43 Praha 8

Kancelář: Albertov 3 („domeček“), přízemí vzadu

Životopis
1999-2005: magisterské studium, Stavební fakulta, České Vysoké Učení Technické v Praze, obor pozemní stavby a konstrukce, modul geotechnika
2005-2013: doktorské studium, Stavební fakulta, České Vysoké Učení Technické v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby
2011-201?: doktorské studium, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, geologie – ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, obor aplikovaná geologie
2015-20??: odborný asistent, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, geologie – ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, obor aplikovaná geologie
2005-2011: zaměstnání – praxe, Stavební geologie – geotechnika (ARCADIS)
2012-20??: autorizace v oboru geotechnika
2014-20??: soudní znalectví v oboru stavebnictví, odvětví různá, specializace geotechnika

Členství v odborných společnostech a radách
ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering),
ISRM (International Society for Rock Mechanics), CaSSMZGI (Česká a Slovenská
Společnost pro Mechaniku Zemin a Geotechnické Inženýrství)

Zahraniční stáže
2008 stáž v rámci doktorského studia, Stavebná fakulta Bratislava (3 měsíce)

Ocenění
STARS – mimořádné stipendium pro doktorský studijní program (2011 – 2015)
Cena Akademika Quido Záruby za nejlepší geotechnickou práci v roce 2015

Odborná činnost
Řešitel 2 projektů (GAUK, OPPPR MHMP), spolupracovník na 3 projektech (GAČR)
Web of Science: 5 publikací, 15 citací, h-index 2
ResearcherID: I-3809- 2016
ScopusID: 55956843200
Identifikátor osoby ORCID: 0000-0001- 7327-316

 

Publikace podle druhu
A. Seznam tiskem vydaných publikací zahrnutých v seznamu WOS (Web of Science) včetně IF daného periodika

Mašín D., Rott J. (2013): Small strain stiffness anisotropy of natural sedimentary clays: review and a model. Acta Geotechnica 9(2), 299-312. (ISSN 1861-1125) (IF = 1,860)
Rott J., Mašín D., Boháč J., Krupička M., Mohyla T. (2015): Evaluation of K 0  in stiff clay by back-analysis of convergence measurements from unsupported cylindrical cavity. Acta Geotechnica (ISSN 1861-1133) (IF = 2,493)
Malát R., Rott J., Černíková M., Franců J., Boháč J., Mašín D. (2016): Determination of erosion thickness by numerical back analysis: The case study of Badenian clays in the Carpathian Foredeep, Czech Republic. Engineering Geology, 2016, 62 (214), 50-59. ISSN 0013-7952. DOI 10.1016/j.enggeo.2016.09.010

---

B. Seznam dalších tiskem vydaných recenzovaných publikací

Rott J., Mašín D. (2012): Stiffness anisotropy of clays in the very small strain range (in Czech). Geotechnika, 15(4), str. 23-31. (ISSN 1211-913X)
Rott, J. and Mašín, D. (2013). Backanalysis of the earth pressure coefficient at rest in Brno clay on the basis of convergence measurements (in Czech). Geotechnika, 16(3-4), str. 16-21. (ISSN 1211-913X)
Boháč J., Mašín D., Malát R., Novák V., Rott J. (2013): Methods of determination of K0 in overconsolidated clay. In: Proc. 18th Int. Conference ICSMGE; Delage, P., Desrues, J. Frank, R. Puech, A. and Schlosser, F. (Eds.), Paris, France, Vol. 1, str. 203-206. (SBORNÍK)
Rott J., Mašín D. (2013): Application of convergence measurements in back-analysis of coefficient of lateral earth pressure at rest in Brno clay (in Czech). In: Proc. 41st Conf. Zakládání Staveb, Brno, CZ, str. 119-124. (SBORNÍK)
Rott J. (2014): Homogenisation and modification of composite steel-concrete lining, with the modulus of elasticity of sprayed concrete growing with time (In Czech). Tunel, 23(3), 53–60. (ISSN 1211-0728)
Rott J., Mašín D. (2014): The FEM back-analysis of earth pressure coefficient at rest with the homogenization of steel/shotcrete lining. In: Proc. 12th Int. Conf. UIUA 2014, Wroclaw, Poland. (ISBN 978-1- 138-02652- 0) (SBORNÍK)
Rott J., Mašín D. (2014): The usage of back-analyzed value of the coefficient of lateral earth pressure at rest K0 in Brno clay in numerical simulation of Královo Pole tunnel excavation (in Czech). In: Proc. 42nd Conf. Zakládání Staveb, Brno, str. 113-118 (ISBN 978-80- 87920-01- 5) (SBORNÍK)
Rott J., Mašín D., Boháč J., Krupička M., Mohyla T. (2015): 3D FEM analysis of a NATM tunnel with shotcrete lining homogenization and stiffness anisotropy. In: Proc. 16th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ECSMGE), Edinburgh 2015, Vol. 7, str. 3723-3727 (ISBN 978-0- 7277-6067- 8), (SBORNÍK)
Černíková M., Krupička M., Mohyla T., Boháč J., Rott J., Mašín D. (2015): Laboratory Determination of Parameters for Transversely Anisotropic Model of Stiff Clay. In Deformation Characteristics of Geomaterials, V.A. Rinaldi et al. (Eds.), Buenos Aires, Argentina; 1161-1168. (SBORNÍK)
Rott J. (2015): Zajištění stability stojek bednění na novostavbě bytového domu v rizikových podmínkách zcela zvětralého pražského ordoviku. In: Proc. 43st Conf. Zakládání Staveb, Brno, CZ. (SBORNÍK)
Rott J., Mašín D., Boháč J., Krupička M., Mohyla T. (2015): Inherent stiffness anisotropy of clays and its application in numerical analysis of deformation of unsupported cavity adopted for evaluation of K0 in Brno tegel (in Czech). Geotechnika, No. 3, 3-12.
Rott J. (2016): Rizika zakládání na lokalitě Jánská, Kladno-Dříň odhalená při geostatickém průzkumu s nízkým rozpočtem. In: Proc. 44st Conf. Zakládání Staveb, Brno, CZ. (SBORNÍK)

 

Aktivní účast na konferencích

41. konference Zakládání staveb, 11-12 November 2013, Brno, Czech Republic Rott J., Mašín D. (2013):
Application of convergence measurements in back-analysis of coefficient of lateral earth pressure at rest in Brno clay (in Czech (prezentace)
ALERT workshop and school 2014, 29. September – 4. October 2014, Aussois, France Rott J., Mašín D. (2014): Back-analysis of K0 in overconsolidated clay on the basis of convergence measurements in circular cavity (poster dne 29.9.)
25th Int. Conference Underground Infrastructure in Urban Areas, 22-23 October 2014 (UIUA 2014), Wroclaw, Poland Rott J., Mašín D. (2014): The FEM back-analysis of earth pressure coefficient at rest in Brno clay K0 with the homogenization of steel/shotcrete lining (prezentace).
42. konference Zakládání staveb, 3-4 November 2014, Brno, Czech Republic Rott J., Mašín D. (2014): The usage of back-analyzed value of the coefficient of lateral earth pressure at rest K0 in Brno clay in numerical simulation of Královo Pole tunnel excavation (in Czech) (prezentace).
Mez. konf. Pražské Geotechnické dny, 11-12 May 2015, Prague, Czech Republic, Cena Akademika Quida Záruby Rott J. (2015): Formulace vrozené anizotropie tuhosti jílů v oboru velmi malých přetvoření a její užití ve zpětné analýze součinitele bočního tlaku v klidu K0 brněnského téglu v oblasti tunelu Královo Pole (prezentace)
6th International Geosciences Student Conference, 13-16 July 2015, Prague, Czech Republic Malát R., Vilhelm J., Rott J. and Krupička M. (2015): Horizontal stiffness of Brno clay measured by seismic cross-hole method. (poster)
ALERT workshop and school 2015, 28. September – 3. October 2015, Aussois, France Rott J., Vilhelm J., Malát R., Krupička M. (2015): Seismic cross-hole method as a useful tool for estimation of inherent stiffness anisotropy of overconsolidated clay. (poster dne 28.9.)
43. konference Zakládání staveb, 3-4 November 2015, Brno, Czech Republic Rott J. (2014): Zajištění stability stojek bednění na novostavbě bytového domu v rizikových podmínkách zcela zvětralého pražského ordoviku. (prezentace).
44. konference Zakládání staveb, 10-11 November 2016, Brno, Czech Republic Rott J. (2016): Rizika zakládání na lokalitě Jánská, Kladno-Dříň odhalená při geostatickém průzkumu s nízkým rozpočtem. (prezentace)

Akce dokumentů