E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJan Valenta

Kontakt

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Albertov 3

128 43 Praha 2

1. patro, místnost 19

 

Odborné zaměření:

Průzkum pomocí gravimetrie, magnetometrie, seismických a geoelektrických metod, výzkum vnitřní stavby

vulkanických kuželů, použití geofyzikálních metod v archeologickém průzkumu

Výuka:

Úvod do užité geofyziky, Geoelektrika a karotáž, Fyzika Země

 

Vybrané publikace:

Staněk F., Anikiev D., Valenta J. and Eisner L. (2015) Semblance for Microseismic Event Detection. Geophysical Journal International, 201, 1362–1369.

Gaždová R., Kolínský P., Vilhelm J., Valenta J. (2015) Combining surface waves and common methods for shallow geophysical survey. Near Surface Geophysics, 13, 19–32. doi:10.3997/1873-0604.2014039

Anikiev D., Valenta J., Staněk F., Eisner L. (2014) Joint location and source mechanism inversion of microseismic events: benchmarking on seismicity induced by hydraulic fracturing. Geophysical Journal International, 198, 249–258. doi: 10.1093/gji/ggu126

Valenta J., Rapprich V., Stárková M., Skácelová Z., Fojtíková L., Staněk F., Balek J. (2014) Problems and challenges in detection of pre-Mesozoic maar volcanoes: example from the Principálek Volcano in the Permian Krkonoše Piedmont Basin. Journal of Geosciences, 59, 169–181.

Kolínský P., Valenta J., Málek J. (2014) Velocity model of the Hronov-Poříčí Fault Zone from Rayleigh wave dispersion. Journal of Seismology 18, 617–635. DOI 10.1007/s10950-014-9433-4

Valenta J., Rapprich V., Skácelová Z., Gaždová R., Fojtíková L. (2014) The newly discovered neogene maar volcano near the Mariánské Lázně, western Bohemia. Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol. 11, no. 2., 107–116. DOI: 10.13168/AGG.2013.0061

Burda J., Hartvich F., Valenta J., Smítka V., Rybář J. (2013) Climate-induced landslide reactivation at the edge of the Most Basin (Czech Republic) – progress towards better landslide prediction. Natural  Hazards and Earth System Sciences, 13, 361–374.

Hartvich F., Valenta J. (2013) Tracing an intra-montane fault: an interdisciplinary approach. Surveys in Geophysics, 34, 3, 317–347.

Stejskal V., Valenta J., Vilímek V. (2012) Using geomorphological and geophysical survey to research relations between landforms and joint tectonics in the Broumovská vrchovina (Czech Republic), Acta Universitatis Carolinae Geographica, 47, 1, 73–83.

Kolínský, P., Valentaj, J., Gaždová, R. (2012) Seismicity, groundwater level variations and Earth tides in the Hronov-Poříčí Fault Zone, Czech Republic, Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol. 9, No. 2, 191–209.

Valenta, J., Brož, M., Málek, J., Mlčoch, B., Rapprich, V., Skácelová, Z. and the Doupov Working Group (2011). Seismic model and geological interpretation of the basement beneath the Doupovské hory Volcanic Complex (NW Czech Republic). Acta Geophysica, vol. 59, no. 3, 597–617. DOI: 10.2478/s11600-011-0009-1

Hartvich F., Valenta J. (2011): Identification of faults using morphostructural and geophysical methods–case study of the Strašín cave, Acta Geodynamica et Geomaterialia,vol. 8, No. 4, 425–441.

Gaždová, R., Novotný, O., Málek, J., Valenta, J., Brož M., Kolínský, P. (2011): Groundwater level variations in the seismically active region of Western Bohemia in the years 2005–2010, Acta Geodynamica et Geomaterialia, Volume 8, No. 1, 17–27.

Valenta J., Rapprich V., Skácelová Z. (2010): Geofyzikální výzkum maaru Hnojnice. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, 2.vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Regionální muzeum v Teplicích, p.o., 33-34. ISBN 978-80-85321-58-6

Skácelová, Z., Rapprich, V., Valenta, J., Hartvich, F., Šrámek, J., Radoň, M., Gaždová, R., Nováková, L., Kolínský, P., Pécskay, Z. (2010). Geophysical research on structure of partly eroded maar volcanoes: Miocene Hnojnice and Oligocene Rychnov volcanoes (northern Czech Republic). Journal of Geosciences, 55, 299–311.

Valenta, J., Stejskal, V., Štěpančíková, P. (2008): Tectonic pattern of the Hronov-Poříčí trough as seen from pole-dipole geoelectrical measurements. Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol- 5, No. 2, 185–195.

Valenta, J., Dohnal, J. (2007). 3D seismic travel time surveying – a comparison of the time-term method and tomography (an example from an archaeological site). Journal of Applied Geophysics, 63, 46–58.

Málek, J., Kolínský, P., Štrunc, J., Valenta, J. (2007): Generalized average of signals (GAS) – a new method for detection of very weak waves in seismograms. Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol. 4, No. 3 (147), 5–10.

Akce dokumentů