E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO hydrogeologii

Definice a náplň práce

Hydrogeologie je vědní obor zabývající se podzemními vodami (tj. všemi vodami vyskytujícími se pod zemským povrchem), jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a interakcí s horninami, povrchovými vodami a atmosférou. Moderní hydrogeologie je aplikovanou vědou a má charakter hraničního vědního oboru na pomezí geologie, chemie, hydrologie,
hydrauliky, ale i některých technických disciplín (vodárenství, stavební inženýrství, technologie úpravy a čištění vod apod.). Nezbytnou metodou dnešní hydrogeologie je práce s numerickými modely, které simulují přírodní procesy i zásahy člověka do přírody. Náplní práce současných hydrogeologů je vyhledávání vodních zdrojů, řešení jejich využívání a zajištění jejich ochrany před znečišťováním, nezastupitelnou roli má hydrogeolog i v oblasti průzkumu a odstraňování znečištění z životního
prostředí (ekologické havárie).

 

Jak zjistíte, že studium hydrogeologie je pro Vás to pravé ?

Předpoklady pro studium hydrogeologie a budoucí spokojenost s náplní pracovního

života jsou asi následující :

  • Hluboký zájem o přírodu a problematiku ochrany životního prostředí.
  • Schopnost technického a praktického myšlení.
  • Exaktní (vědecký) přístup k řešení problémů.
  • Ochota podstoupit trochu náročnější studium, ale při vědomí velmi dobrého uplatnění a získání kvalifikace, bez níž se většina problémů životního prostředí řešit nedá.
  • Zájem být skutečným odborníkem v nějakém oboru, a ne pouze anonymním úředníkem v kanceláři.
  • Spoléhání se na vlastní síly a schopnosti (značná část našich absolventů podniká jako samostatní experti a konzultanti).

Pokud se rozhodnete u nás studovat, můžeme vám nabídnout :

  • Špičkové odborníky úzce napojené na mezinárodní pracoviště evropské a světové úrovně.
  • Široce použitelné aplikované studium, tj. kromě nezbytného teoretického základu studenti získávají především praktické znalosti a informace použitelné v jejich pracovní kariéře.
  • Individuální přístup vyplývající z malých studijních skupin (kolem 5-8 studentů v ročníku) a početného vědecko-pedagogického týmu, který se studentům věnuje¨(včetně externích spolupracovníků, což jsou špičkoví odborníci z praxe a výzkumu).

Všichni studenti, kteří mají zájem, mají možnost část studia (obvykle 1 semestr) 
strávit na špičkových evropských univerzitách, se kterými udržuje naše oddělení úzké 
vztahy (viz ERASMUS). Tito studenti získávají další odborné znalosti, 
všeobecný rozhled a jazykové dovednosti.

 

Čemu se věnujeme (výběr):

Datování a vývoj solných pňů a krasu v Iránu – aneb nečekaný výsledek studentských 
expedic a jedné zdánlivě bezvýznamné přednášky

Ze stáže na  zahraniční universitě, aneb  k čemu je tektonikům stáří jeskyní chodby?

Jak staré jsou pískovcové jeskyně v Českém ráji a jak vznikaly?

Pískovcová skalní města, jako příklad extrémní acidifikace?

 

 

Kde pracují naši absolventi?

Akce dokumentů