E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHarmonogram státních závěrečných zkoušek a obhajob pro bakalářské obory Geologie, Geotechnologie a Hospodaření s přírodními zdroji

V přílohách jsou uvedené harmonogramy jarního termínu závěrečných zkoušek a obhajob pro studenty Geologie, Geotechnologií a Hospodaření s přírodními zdroji, ktoří vypracovávali své práce a budou skládat zkoušku na našem ústavu.

Přiložený soubor: 2018JARO_Bc_Geologie.pdf
Další soubor: 2018JARO_Bc_HPZ.pdf
Publikováno: Středa 06.06.2018 10:25

Akce dokumentů