E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Vojtěch ETTLER, Ph.D.

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů


Profesor - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

místnost: 1. patro, č. dveří 112
Albertov 6
128 43 Praha 2

telefon: 221951 493
E-mail: ettler@natur.cuni.cz


Výzkumné zaměření

  • Použití loužících testů a termodynamického modelování (PHREEQC) pro zjištění geochemického chování průmyslových odpadů a jejich vlivu na životní prostředí.
  • Environmentální mineralogie a geochemie průmyslových odpadů z vysokoteplotních technologií (strusky, kamínky, popílky).
  • Antropogenní kontaminace půd, sedimentů a vod.
  • Stopování zdrojů kontaminace pomocí izotopů Pb.

 

Akce dokumentů