E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýuka


  • MG431P17 Geochemie odpadů

Kurz nabízí přehled o složení a reaktivitě metalurgických odpadů (strusky a kamínky), důlních odpadů, radioaktivních odpadů a odpadů z dalších průmyslových technologií (popílky, škváry). Část kurzu je věnována skládkování komunálních odpadů, konstrukcím skládek a procesům probíhajícím na kontaktu inženýrských bariér a odpadu. Zároveň jsou zmíněny aktuální technologie solidifikace/stabilizace minerálních odpadů. (moodle)

  • MG431P09 Geochemie vody 

Kurz se zabývá interakcemi mezi pevnou fází a vodou, geochemickými procesy rozpouštění srážení, disociace, hydrolýzy, adsorpce, oxidace a redukce. Jsou zmíněny základní fyzikálně-chemické parametry vod. Součástí kurzu jsou základy termodynamiky, chemických rovnováh a kinetiky v geochemických systémech. Závěrečná část je věnována numerickému modelování geochemických procesů pomocí programu PHREEQC-2. (moodle)

Akce dokumentů