E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení 

 

Recentní projekty


 • 2011-2014: Stabilizace kovů/polokovů v kontaminovaných půdách pomocí nového syntetického oxidu manganu: Porovnání s dalšími stabilizačními činidly (GAČR P503/11/0840, hlavní řešitel M. Komárek, FŽP ČZU)
 • 2013-2016: NIckel DYnamics in impacted ultramaFIC Soils (NIDYFICS) (FP7-PEOPLE-2012-IRSES, no. 318123, hlavní řešitel C. Quantin, Université Paris-Sud, Orsay)
 • 2012-2014: Vliv těžby a úpravy rud na životní prostředí v Namibii: Modelování migrace polutantů v půdách, rostlinách a podzemních vodách (GAČR 210/12/1413, člen týmu spoluřešitele, hlavní řešitel B. Kříbek, ČGS)
 • 2013-2016: Reaktivita antropogenních geomateriálů s obsahem kovů v půdách (GAČR 13-17501S, hlavní řešitel V. Ettler)
 • 2016-2018: Těžba a zpracování Cu, Pb, Zn a Co rud v subsaharské Africe – přírodní geochemická laboratoř pro studium chování polutantů (GAČR 16-13142S, člen týmu hlavního řešitele M. Mihaljeviče)
 • 2015-2017: Modelování kompetitivní adsorpce kovů a As na nanooxidy Fe: Implikace pro remediace půd (GAČR 15-07117S, spoluřešitel, hlavní řešitel M. Komárek, FŽP ČZU)

 

Studenti


Doktorské studium:

 • Marek Matura: Vazba stopových prvků na koloidy ve výluzích ze skládek TKO (2006-2010)
 • Martina Vítková: Environmentální chrakteristiky minerálních odpadů z metalurgie (2008-2011)
 • Alice Jarošíková: Experimentální in situ transformace metalurgických odpadů v půdních systémech (2013- )

 

Magisterské studium:

 • Radka Valigurová: Transformace popílku z metalurgie Pb v půdách (2008-2010)
 • Zuzana Pipková: Distribuce, vazba a mobilita Ni v půdách na bývalém ložisku Ni rudy v oblasti Křemže (2008-2010)
 • Veronika Petráňová: Experimentální studium kinetiky rozpouštění popílku z metalurgie Cu v tropických půdách (2009-2011)
 • Ladislav Konečný: Mobilita anorganických kontaminantů v půdních profilech v oblasti Copperbeltu, Zambie (2009-2011)
 • Vladislav Knytl: Stabilita a efektivita nového sorbentu na bázi Mn oxidu v kontrastních půdách (2010-2013)
 • Lucie Kovářová: Speciace kovů v pevné fázi v tropických půdách silně znečištěných metalurgií mědi (2011-2013)
 • Kateřina Sýkorová: Rtuť v dnových sedimentech z důlní a hutní oblasti: porovnání vzorkovacích kampaní po 10 letech (2012-2014)
 • Filip Podolský: Rtuť v půdách z důlních a hutních oblastí Zambie a Namibie (2012-2014)
 • Zdeňka Tomášová: Efektivita chemické stabilizace kontaminované půdy pomocí amorfního oxidu manganu (2013-2015)
 • Jindřich Kvapil: Vyluhovatelnost ze strusek a popílků z metalurgie niklu (Niquelandia a Barro Alto, Brazílie) (2013-2015)
 • Marek Tuhý: Mineralogie částic ze semiaridních půd znečištěných těžbou a metalurgií a jejich transformace/remobilizace při požárech (2015- )


Nová témata prací:

 • Mineralogie odpadů, meziproduktů a produktů metalurgie zpracovávající lateritové rudy Ni (DP)
 • Mineralogie strusek ze zpracování mědi v 10. století př. n. l. na lokalitě Timna (Izrael) (BP)
 • Mineralogie historických železářských strusek z vybraných lokalit České republiky (BP)

Akce dokumentů