E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. Mgr. Petr DRAHOTA, Ph.D.

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů


Docent - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

místnost: 1. patro, č. dveří 121
Albertov 6
128 43 Praha 2

telefon: 221951 498
E-mail: drahota@natur.cuni.cz


Výzkumné zaměření

  • Mineralogie a biogeochemie environmentálně degradovaných lokalit postižených zejména těžbou nerostných surovin. Hlavní zájem se soustředí na biogeochemii a environmentální mineralogii arzenu.
  • Operátor práškového difraktometru X`Pert Pro (PANalytical) a HPLC-HG-AFS (PS Analytical) pro stanovení rozpuštěných specií As a Sb.

Výzkumný tým: Environmental Geochemistry Group

Akce dokumentů