E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoučasné projekty


(2022-2024) Vliv půdní geochemie a mineralogie na mobilitu a biodosažitelnost arzenu v půdách s různým obsahem fosforečnanu

(2016-2018) K hlubšímu poznání environmentální mineralogie arzenu v redukčních podmínkách: Vznik realgaru a jeho využití při sanaci (GAČR, 16-09352S)

(2013-2015) Speciace arzenu v důlních odpadech – příklady systémů bohatých sulfoarzeničnany trojmocného železa  (GAČR, 13-1706J)

Studenti


Doktorské studium:

 • Petra Venhauerová (od 2020): Vliv fosforečných hnojiv na mobilitu arzenu v zemědělských oblastech.
 • Magdalena Peřestá/Knapová (2016-2022): Vazba arzenu v redukčních podmínkách půd bohatých organickou hmotou.
 • Helena Jelenová/Kindlová (2013-2022): Speciace arzenu v důlních odpadech – příklady systémů bohatých sulfoarzeničnany trojmocného železa.
Tým při studiju arzenových speleothém v Mikulově.

Magisterské studium:

 • Johana Kešnerová (od 2022): Biodosažitelnost arzenu v zemědělských půdách historických rudních revírů středních Čech.
 • Ondřej Kulakowski (2015-2017): Geochemicko-mineralogická charakterizace půd a důlních odvalů na lokalitě Smolotely u Příbrami postižené historickou těžbou zlata.
 • Magdalena Knappová (2014-2016): Speciace arzenu v důlních odpadech na lokalitách postižených historickou důlní činností.
 • Zuzana Rodovská (2012-2014): Biogenní vznik realgaru.
 • Helena Kindlová (2011-2013): Mikrobiální rozpouštění minerálů s obsahem As(V).
 • Zuzana Grösslová (2011-2013): Posouzení metody sekvenční extrakce pro arsen v důlních odpadech.
 • Barbara Nováková (2009-2011): Denní změny koncentrace vybraných prvků v arsenem bohaté vodoteči na Mokrsku.
 • Aleš Redlich (2009-2011): Mikrobiální mobilizace arsenu v půdách na zlatonosném ložisku Mokrsko. 

Bakalářské studium:

 • Adam Veselý (2022-) Mineralogie oxidů a hydroxidů manganu vzniklých zvětráváním karbonátové žiloviny v rudním revíru Kutná Hora
 • Matúš Ďurčo (2019-2022): Anomální výskyty antimonu v půdách České republiky.
 • Anastassiya Jaxylykova (2018-2019): Vazba arzenu ve fluviálních systémech.
 • Jan Řeháček (2015-2016): Obsahy arzenu a dalších kontaminantů v půdách vybraných zlatonosných ložisek středočeské metalogenetické zóny.
 • Karel Raus (2015-2016): Biodostupnost arzenu v důlních haldách na Kaňku u Kutné Hory.
 • Ondřej Kulakowski (2014-2015): Indium v životním prostředí.
 • Jaroslava Řáhová (2012-2014): Dekontaminace důlních vod bohatých arzenem.
 • Ondřej Svoboda (2011-2012): Anomální výskyty arsenu v půdách České republiky.
 • Zuzana Rodovská (2011-2012):  Anomální výskyty arsenu v přírodních vodách České republiky.
 • Kristýna Sochorová (2011-2012): Aplikace přenosného XRF v geovědách.
 • Zuzana Grösslová (2010-2011): Studium vazby arsenu v půdách a sedimentech pomocí sekvenčních extrakčních metod.
 • Karel Vargoš (2010-2011): Rychlost zvětrávání arsenopyritu na základě terénních dat.

 

Nová témata prací:

Bakalářské práce

Diplomové práce

Akce dokumentů