E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

Články v impaktovaných časopisech

 • Korčák, M., Netrdová, P. (2022): Historická hranice Sudet a současná sociálně-prostorová diferenciace Česka: kvantitativní pohled na dlouhodobý dopad institucionálních změn. Geografie, 127(4), 365−390. IF = 0,744 https://doi.org/10.37040/geografie.2022.011
 • Vrbík, F., Netrdová, P. (2021): Vývoj prostorové diferenciace nezaměstnanosti v Česku pohledem evolučních a institucionálních přístupů: příklad Karvinska a Jablunkovska. Geografie, 126(2), 195−220. IF = 0,744 https://doi.org/10.37040/geografie2021126020195
 • Netrdová, P., Nosek, V. (2020): Spatial Dimension of Unemployment: Space-Time Analysis Using Real-Time Accessibility in Czechia. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(6), 401. IF = 2,239 https://doi.org/10.3390/ijgi9060401
 • Netrdová, P., Nosek, V., Hurbánek, P. (2020): Using Areal Interpolation to Deal with Differing Regional Structures in International Research. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(2), 126. IF = 2,239 https://doi.org/10.3390/ijgi9020126
 • Netrdová, P., Blažek, J. (2019): Soaring unemployment in Czechia during the global economic crisis. Journal of Maps, 15(1), 69−76. IF = 1,600 https://doi.org/10.1080/17445647.2019.1608597
 • Netrdová, P., Nosek, V. (2018): Vývojové pravidelnosti a specifika geografické diferenciace obyvatelstva a jeho struktury na úrovni obcí v Česku v transformačním období. Geografie, 123(2), 225−251. IF = 0,745 pdf
 • Netrdová, P., Nosek, V. (2017): Exploring the variability and geographical patterns of population characteristics: Regional and spatial perspectives. Moravian Geographical Reports, 25(2), 85−94. IF = 2,149 http://dx.doi.org/10.1515/mgr-2017-0008
 • Klapka, P., Halás, M., Netrdová, P., Nosek, V. (2016): The efficiency of areal units in spatial analysis: Assessing the performance of functional and administrative regions. Moravian Geographical Reports, 24(2), 47−59. IF = 2,149 http://dx.doi.org/10.1515/mgr-2016-0010
 • Netrdová, P., Nosek, V. (2016): Spatial patterns of unemployment in Central Europe: emerging development axes beyond the Blue Banana. Journal of Maps, 12(4), 701−706. IF = 1,435 http://dx.doi.org/10.1080/17445647.2015.1063467
 • Nosek, V., Netrdová, P. (2014): Measuring Spatial Aspects of Variability. Comparing Spatial Autocorrelation with Regional Decomposition in International Unemployment Research. Historical Social Research, 39(2), 292−314. IF = 0,192 http://doi.org/10.12759/hsr.39.2014.2.292-314
 • Blažek, J., Netrdová, P. (2012): Aktuální tendence lokální diferenciace vybraných socioekonomických jevů v Česku: směřuje vývoj k větší mozaikovitosti prostorového uspořádání? Geografie, 117(3), 266−288. IF = 0,500 pdf
 • Blažek, J., Netrdová, P. (2012): Regional unemployment impacts of the global financial crisis in the new member states of the EU in Central and Eastern Europe. European Urban and Regional Studies, 19(1), 42−61. IF = 1,531 https://doi.org/10.1177/0969776411428650
 • Novák, J., Netrdová, P. (2011): Prostorové vzorce sociálně-ekonomické diferenciace obcí v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(4), 717−744. IF = 0,357 pdf
 • Nosek, V., Netrdová, P. (2010): Regional and Spatial Concentration of Socio-economic Phenomena: Empirical Evidence from the Czech Republic. Ekonomický časopis, 58(4), 344−359. IF = 0,289 pdf
 • Blažek, J., Netrdová, P. (2009): Can development axes be identified by socio-economic variables? The case of Czechia. Geografie, 114(4), 245−262. IF = 0,787 pdf
 • Netrdová, P., Nosek, V. (2009): Přístupy k měření významu geografického rozměru společenských nerovnoměrností. Geografie, 114(1), 52−65. IF = 0,787 pdf
 • Spurná, P. (2008): Geograficky vážená regrese: metoda analýzy prostorové nestacionarity geografických jevů. Geografie, 113(2), 125−139. IF = 0,787 pdf
 • Spurná, P. (2008): Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44(4), 767−787. IF = 0,427 pdf

Články v časopisech obsažených v databázi Scopus

 • Nosek, V., Netrdová, P. (2017): What values of Moran’s I and Theil index decomposition really mean under different conditions: on the issue of interpretation. Letters in Spatial and Resource Sciences, 10(2), 149−159. https://doi.org/10.1007/s12076-016-0178-2

Články v recenzovaných časopisech

 • Kotýnková, N., Netrdová, P. (2022): Kognitivní náročnost učebních úloh v zeměpise a matematice: prostor pro vzájemnou inspiraci? Geografické rozhledy 31(3), 28–31. https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/3066
 • Špačková, P., Pospíšilová, L., Netrdová, P. (2017): Každodenní mobilita v Praze: jak muži a ženy dojíždějí do zaměstnání? Geografické rozhledy, 27(2), 4−7. pdf
 • Jíchová, J., Netrdová, P. (2017): Mapování kriminality jako téma i praktická činnost ve výuce. Geografické rozhledy, 27(2), 20−23. https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/1331

Články ve sbornících

 • Nosek, V., Netrdová, P. (2015): Border Effects in Socioeconomic Inequality – Example of Czechia and Slovakia. In: Nijkamp, P., Kourtit, K. Buček, M., Hudec, O. (Eds.): International Conference Proceedings − 5th Central European Conference in Regional Science, Technical University of Košice, Košice, 662−671. ISBN: 978-80-553-2015-1. pdf
 • Nosek, V., Spurná, P. (2008): Regionální dimenze socio-ekonomických nerovnoměrností v Česku: srovnání rozkladů indexů generalizované entropie a prostorové autokorelace. In: Svatoňová, H. et al.: Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century, Masaryk University, Brno, 256−261. ISBN: 978-80-210-4600-9.

Knihy a kapitoly v knihách

 • Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 136 s. ISBN: 978-80-246-3577-4. (garantka oddílu Rozmístění obyvatelstva, autorka mapových dvojlistů Hustota zalidnění, Vývoj počtu obyvatel, Hustota obcí, Areály maximálního zalidnění)

Specializované mapy

Mapové aplikace

 • Netrdová, P., Šavrdová, J., Havej, P. (2021): Kvalita života v regionech: dimenze příjem a bohatství. https://arcg.is/m8vaX
 • Netrdová, P., Šavrdová, J., Havej, P. (2021): Kvalita života v regionech: dimenze zaměstnanost. https://arcg.is/18rrrH
 • Netrdová, P., Šavrdová, J., Havej, P. (2021): Kvalita života v regionech: dimenze bydlení. https://arcg.is/0OKber
 • Netrdová, P., Šavrdová, J., Havej, P. (2021): Kvalita života v regionech: dimenze zdraví. https://arcg.is/0X5Syr
 • Netrdová, P., Šavrdová, J., Havej, P. (2021): Kvalita života v regionech: dimenze slaďování soukromého a pracovního života. https://arcg.is/1iKaaq0
 • Netrdová, P., Šavrdová, J., Havej, P. (2021): Kvalita života v regionech: dimenze vzdělávání. https://arcg.is/jO515
 • Netrdová, P., Šavrdová, J., Havej, P. (2021): Kvalita života v regionech: dimenze mezilidské vztahy. https://arcg.is/1DqTWj0
 • Netrdová, P., Šavrdová, J., Havej, P. (2021): Kvalita života v regionech: dimenze občanská angažovanost a dobré vládnutí. https://arcg.is/0iHHT90
 • Netrdová, P., Šavrdová, J., Havej, P. (2021): Kvalita života v regionech: dimenze životní prostředí. https://arcg.is/0DKSyu
 • Netrdová, P., Šavrdová, J., Havej, P. (2021): Kvalita života v regionech: dimenze bezpečnost. https://arcg.is/1a9WfC1
 • Netrdová, P., Brůha, L. (2021): Nezaměstnanost v Česku na úrovni obcí. https://geo-unce.natur.cuni.cz/nezamestnanost-v-cesku/

Postery


Akce dokumentů