E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

  • Členka Akademického senátu PřF UK v Praze (2006-2008)
  • Členka České geografické společnosti (od 2008)
  • Recenzentka článků v impaktovaných (např. Geografie, Sociologický časopis, Ekonomický časopis, Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, Economic Research-Ekonomska Istraživanja) a dalších recenzovaných časopisech (např. Geografické rozhledy, Geografický časopis, AUC Geographica)

Ocenění

  • Cena Studentského Velemloka pro nejlepšího pedagoga v roce 2016 udělená Přírodovědeckou fakultou UK a její Studentskou komorou Akademického senátu (18. 2. 2017)
  • Cena děkana PřF UK pro mladého vědecko-pedagogického pracovníka za rok 2016 (12. 12. 2016)
  • Cena děkana PřF UK pro nejlepší absolventy za vynikající závěrečnou práci v magisterském studiu (28. 11. 2007)

Akce dokumentů