E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.

Albertov 6, 128 43 Praha 2
E-mail: pavlina.netrdova@natur.cuni.cz

.

Členka výzkumného týmu CEGARR – Centrum ekonomické geografie a regionálního rozvoje
Členka univerzitního výzkumného centra UNCE – Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje

Vědecko-výzkumné zaměření

využití kvantitativních metod v sociální geografii
metody prostorové analýzy
aplikovaná statistika
měření regionálních nerovnoměrností
prostorové aspekty regionálního rozvoje

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci
Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty
Publikace
Google Scholar
Researchgate

Akce dokumentů