E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNew Wave 2014

 

V prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze se v termínu 16. a 17. května 2014 konal již šestý ročník mezinárodní studentské konference NEW WAVE 6th organizované geografickou sekcí Přírodovědecké fakulty UK v Praze a Českou geografickou společností.

Nad konferencí převzal záštitu i primátor hlavního města Prahy, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

Konference NEW WAVE si již tradičně klade za cíl propojit postgraduální studenty a pedagogy ze širokého spektra geografických i příbuzných oborů a poskytuje prostor pro sdílení výzkumů zejména mladým vědcům. Ani letošní ročník nebyl výjimkou a konference se zúčastnilo přes 60 studentů, pedagogů a přednášejících, z více než tuctu domácích i zahraničních institucí. Kromě široce zastoupeného domácího publika se konference nesla ve značně mezinárodním duchu, k čemuž již tradičně patří i převaha anglicky vedených sekcí. Své zastoupení na konferenci našli nejen kolegové z domácích a evropských zemí, ale i vzdálenějších destinací Číny či Spojených států.

Po okraj naplněný program konference NEW WAVE 6th zahájili úvodním slovem proděkan geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK v Praze, doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. a tajemník České geografické společnosti, RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

Účastníci měli možnost vyslechnout i přednášky čestných hostů konference, kterými letos byly (na fotkách zleva):

Milota Sidorová (Fulbright alumna & reSITE Lead Coordinator)

Laura Conkey (Associate Professor of Geography in Dartmouth College, USA)

Veronika Klečková (Prague Institute of Planning and Development)

-

Kromě poutavých přednášek těchto tří keynote speakers zaznělo v rámci sedmi sekcí na 30 příspěvků z řad mladých výzkumníků, které byly doprovázeny četnými diskuzemi a zajímavými podněty. Součástí konference NEW WAVE 6th byla i samostatná sekce věnovaná podpoře výzkumu pregraduálních studentů, v rámci které byly výzkumným centrem Geomigrace vyhlášeny výsledky o nejlepší diplomovou práci v oboru migrace. K večeru byl první konferenční den zakončen společnou večeří účastníků konference.

- -

Druhý den konference byl věnován již tradičně exkurzi, která se letos odehrávala v pražských Dejvicích a byla zaměřena na komunitní aktivity a oživování veřejného prostoru. Součástí exkurze byla přednáška o fungování a aktivitách občanského sdružení Živé město, které se prostřednictvím kulturních akcí snaží rozvíjet sousedské vztahy a zvýšit zájem občanů o lokalitu, ve které žijí.

Účastníkům konference byla nabídnuta možnost publikování přednesených příspěvků v recenzovaném geografickém časopise Informace ČGS a zazněla i výzva k publikační aktivitě mladých vědců v ostatních vědeckých periodikách vydávaných Českou geografickou společností.

Fotografie z konference NEW WAVE 6th můžete zhlédnout zde.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem účastníkům, organizátorům a podporovatelům letošního ročníku konference za vytvoření příjemné atmosféry plné tvůrčích podnětů pro naše mladé kolegy.

Těšíme se na příští „vlnu“ již sedmého ročníku konference NEW WAVE v roce 2015, s dalšími zajímavými tématy mladých výzkumníků!

za organizační tým:
Hana Svobodová, Peter Svoboda, Hana Bednářová

Konference je organizovaná s finanční podporou projektu Specifického vysokoškolského výzkumu č. SVV 260082 „Aktuální teoretické koncepty a metodologické přístupy k empirickému hodnocení změn sociogeografické a demografické reality“.
 

Akce dokumentů