E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodrobný program

Detailní rozpis akcí během Dní geografie 2015

Celý detailní program ve formátu pdf je možné stáhnou zde. Dostupný je i zkrácený program ve formátu png či pdf.

Výstavy

přístupné po celou dobu konání akce

ALBERTOVSKÁ GEOGRAFIE

1. patro

Od počátku devadesátých let minulého století prodělala geografická sekce významný rozvoj. Výzkum se rozšířil o nová témata s důležitými aplikacemi pro společnost a došlo k výraznému zapojení do mezinárodního výzkumného prostoru. Počtem studentů i zaměstnanců se tak nyní sekce řadí mezi největší geografická pracoviště v Evropě.

Expozice věnovaná jednotlivým katedrám a pracovištím Geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK v Praze představuje výzkum geografů, demografů a kartografů na univerzitě a nabízí komplexní pohled na minulost i současnost moderního výzkumu v oboru geografie.

Výstava je vybavena fotografiemi, mapami, grafy a nabízí komplexní pohled na minulost i současnost moderního výzkumu v oboru geografie.

 

DEMOGRAFIE JE VŠUDE KOLEM NÁS aneb zajímavosti s populační tématikou

2. patro

Posterová expozice představující zajímavá témata z oblasti demografického výzkumu. Dozvíte se například, jak se mění česká a světová populace z hlediska základních demografických procesů (plodnost/porodnost a úmrtnost), jaká jsou oblíbená data pro sňatek, kolik dětí se u nás dnes rodí nevdaným maminkám, co je tzv. věková pyramida a co nám může ukázat, jak zásadní je otázka stárnutí populace, ale i to, že demografie hraje nezastupitelnou úlohu při plánování kapacit škol, v epidemiologickém a lékařském výzkumu, ale může pomoci i v komerční oblasti týkající se např. řízení firem. Zkrátka demografie je všude kolem nás a naše výstava vás ji naučí lépe vidět.

 

DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ VE ŠKOLE

předsálí Geografické knihovny

Přírodovědecká fakulta se nevěnuje jenom vědecké činnosti a výuce svých studentů, je zapojena také do řady vzdělávacích aktivit pro učitele, žáky různých stupňů škol i pro širokou veřejnost. Zde si však nevystačíme se strohými výsledky vědeckého výzkumu a odbornou interpretací, abychom dokázali myšlenky grafů, tabulek či map předat dále, je dobré při výuce využívat spektrum interaktivních metod a audiovizuálních prvků, výtvarným zpracováním začínaje a složitými 3D animacemi virtuální reality konče. A právě přenosu odborných témat prostřednictvím zajímavých vzdělávacích postupů se věnuje výstava, kterou budete moci shlédnout v předsálí Mapové sbírky a Knihovny geografie. Poznáte možnosti využívání moderních technologií ve výuce, co obnáší tvorba interaktivních expozic či vzdělávacích filmů, jak lze učit v historickém prostředí barokního zámku a jak se s dětmi a učiteli dívat do hlubin vesmíru.

 

SVĚT OČIMA GEOGRAFŮ

3. patro

Výstava je sestavena z velkoformátových snímků zachycených studenty geografie při jejich cestách po Česku či zahraničí. Postihuje rozmanité krajiny Země, od krajiny české až po exotické krajiny vzdálených regionů. Snímky jsou doplněny problémovými otázkami vedoucími k hlubšímu zamyšlení nad fotografiemi. Geografickým myšlením či geografickým pohledem lze dospět k odpovědi na uvedené otázky. Výstava se nachází po obou podélných stranách 3. patra budovy Albertov 6.

 

STARÉ MAPY V MODERNÍM SVĚTĚ videoprojekce

2. patro

Mapová sbírka představuje v pásmu videí své vzácné dokumenty. Profesor Schilder, nizozemský profesor historické kartografie promlouvá o jedinečných mapách ukrytých v depozitářích sbírky a podrobně popisuje světové unikáty. 3D modely glóbů nabízejí pohled na starý svět i hvězdnou oblohu a přibližují zemskou kouli ze všech stran. Z názorné ukázky se dozvíte o možnosti propojení staré mapy se současnou a jejím zobrazení ve 3D pohledu.


Pondělí, 23.11.2015

8:00—18:00

VÝSTAVY

1., 2. a 3. patro

Po celou dobu akce jsou přístupné výstavy: Dálkový průzkum Země ve škole, Albertovská geografie, Demografie je všude kolem nás, Svět očima geografů. Shlédnout také můžete videoprojekci Staré mapy v moderním světě.

 

14:50—16:20

DĚDICTVÍ ZMIZELÉ KRAJINY JÁCHYMOVSKA

Z1

Tolar, smolinec či radium. To jsou jen některé pojmy, které se, nejen nám v Česku, vybaví v souvislosti s místním jménem "Jáchymov". Za téměř pět set let trvání těžby stříbra i smolince, jedné z nejžádanějších surovin 2. poloviny 20. století, byly místní doly postupně vysáty až do dna. Stejně jako ti, kteří v nich pracovali. Prezentace zavede posluchače do minulosti této významné těžební oblasti a přiblíží některé tragické osudy s místem spojené. Hlavní pozornost se ale bude věnovat možnostem prezentace minulé podoby krajiny Jáchymovska v polovině 20. století a jejího dědictví.


Středa, 25.11.2015

8:00—18:00

VÝSTAVY

1., 2. a 3. patro

Po celou dobu akce jsou přístupné výstavy: Dálkový průzkum Země ve škole, Albertovská geografie, Demografie je všude kolem nás, Svět očima geografů. Shlédnout také můžete videoprojekci Staré mapy v moderním světě.

 

8:50—11:50

WEBOVÝ GIS

Počítačová učebna Z3

Chcete se dozvědět nejnovější trendy v GIS? Chcete si vytvořit vlastní mapu na webu? Tento praktický kurz vás seznámí s GIS webovými mapovými nástroji a u počítače si vytvoříte vlastní webovou mapu.

 

8:50—13:20

GEOLAB

3. patro

Interaktivní aktivity umožňující si vyzkoušet práci geografa či vlastní přehled o aktuálních geografických problémech.

 • Uspějete v demografickém kvízu?
 • Co ukazují animované věkové pyramidy?
 • Zavěštěte si v demografické věštírně.
 • Jak budete vypadat za 30 let?
 • Proleťte se noční oblohou.
 • Kde je právě teď zemětřesení?
 • Vytvořte z vrstevnic vlastní ostrov.
 • Znáte mapu Česka?
 • Mapy, které svět neviděl.

 

10:00—17:00

MAPOVÁ SBÍRKA UK komentované prohlídky

Mapová sbírka, 2. patro

Kuchařova galerie kartografie zpřístupňuje základní díla z fondu sbírky a zároveň představuje hlavní evropské kartografické směry a školy. Návštěvníci uvidí nejstarší mapy od S. Münstera, glóby z dílny Jana Felkla, Hollarovy veduty, mapy od J. A. Komenského, P. J. Šafaříka, J. B. Homanna, H. Hondia, A. Ortelia a dalších významných kartografů. Ukázky z výzkumu členů Centra pro populační prognózování a aplikovanou demografii


Čtvrtek, 26.11.2015

8:00—18:00

VÝSTAVY

1., 2. a 3. patro

Po celou dobu akce jsou přístupné výstavy: Dálkový průzkum Země ve škole, Albertovská geografie, Demografie je všude kolem nás, Svět očima geografů. Shlédnout také můžete videoprojekci Staré mapy v moderním světě.

GEOLAB

3. patro

Interaktivní aktivity umožňující si vyzkoušet práci geografa či vlastní přehled o aktuálních geografických problémech.

Uspějete v demografickém kvízu?

Co ukazují animované věkové pyramidy?

Zavěštěte si v demografické věštírně.

Jak budete vypadat za 30 let?

Proleťte se noční oblohou.

Kde je právě teď zemětřesení?

Vytvořte z vrstevnic vlastní ostrov.

Znáte mapu Česka?

Mapy, které svět neviděl.

POSTAVME SI SLUNEČNÍ SOUSTAVU

3. patro

Objevme společně souvislost mezi výukou zeměpisu a využitím výukové stavebnice Merkur, prostřednictvím které můžeme rozvíjet zručnost žáků, dovednost konstruovat i porozumět souvislostem probíraného učiva. Na připravené ukázce si představíme, jak lze stavebnici Merkur zařadit do hodin zeměpisu a názorně tak žákům ukázat zákonitosti sluneční soustavy nebo pohyby Země kolem Slunce.

 

od 10:00

ZDRAVOTNĚ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ MLÁDEŽE V ČESKU křest knihy

Mapová sbírka

Křest nově vydané knihy spojený s tiskovou konferencí za účasti význačných osobností konaný v unikátních prostorách Mapové sbírky.

Kniha se zabývá zdravotně rizikovým chováním české mládeže, zde ve spojení s pravidelným kuřáctvím, nadměrnou konzumací alkoholu a užíváním nelegálních drog. V širším pojetí kniha představuje zdraví české mládeže v kontextu faktorů životních podmínek, životního stylu a interakce s prostředím.

 

 

10:00—16:00

DEN ZDRAVÍ geografie pro život

1. patro

Víte, jaké máte riziko civilizačních onemocnění? Víte, kolik byste měli vážit? Jaké máte v těle množství tuku a svaloviny? Kolik kalorií byste měli denně přijmout, abyste svému tělu dodali dostatek energie k běžnému fungování? To všechno můžete zjistit na Dni zdraví, který pořádají studenti studijního oboru Sociální epidemiologie ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. Letos navíc bude také možnost se s neziskovou organizací Loono naučit správným postupům v oblasti prevence onkologických onemocnění a s koordinačním orgánem pro bezpečnost dopravy BESIP si vyzkoušet, jaké to je být pod vlivem alkoholu či drog. Cílem „Dne zdraví“ je podpořit zdravý životní styl, zvýšit zdravotní gramotnost a informovat účastníky akce o tom, jak správně pečovat o své zdraví a jak předcházet zdravotním potížím. Každý účastník akce získá Zdravotní osvědčení s naměřenými hodnotami, tabulkami rizik a doporučeními.

Speciální program v 10:30 a 12:30 v učebně Z1.

 

8:50—10:20

ODKUD A PROČ PŘICHÁZEJÍ UPRCHLÍCI? geografie uprchlické krize

Velká geologická posluchárna

Tematický blok se zabývá zdrojovými oblastmi současné uprchlické vlny v Evropě. Na příkladech Sýrie a Eritree zdokumentujeme hlavní příčiny emigrace – politickou nestabilitu a konflikty a zdůrazníme jejich geopolitické souvislosti.

STRACH A KRIMINALITA V PRAZE

Pravá rýsovna

Kriminalita a bezpečnost patří mezi důležitá společenská témata řešená v politice i každodenním životě. Výskyt kriminálních činů i to, jak lidé vnímají nebezpečí, jsou důležitými ukazateli kvality městského prostředí i spokojenosti obyvatel. Cvičení propojuje témata strachu ze zločinu a kriminality na příkladu pražských čtvrtí. Součástí je aktivní zapojení účastníků do mapování strachu ze zločinu a kriminality v Praze.

 

10:30—14:50

MEZINÁRODNÍ MIGRACE JAKO REALITA I HRA migrační krize pohledem geografa

Velká geologická posluchárna

Přijďte s námi strávit migrační půlden. V první části budou předneseny základní charakteristiky migrace, typy a trendy, včetně současné uprchlické reality. Ve druhé části pak budou pro účastníky připraveny dvě atraktivní hry s migrační tematikou.

Doporučujeme navštívit také předchozí blok "Odkud a proč přicházejí uprchlíci?", na který přednáška doc. Drbohlava a dr. Stojanova volně navazuje.

 

10:30—14:00

AUTOBUSEM DO VIETNAMU multikulturní tváře Prahy

exkurze, sraz před budovou Albertov 6

Exkurze představí současnou podobu městské části Praha-Libuš. Zaměří se na procesy, které v posledních desetiletích proměňují fyzické, funkční a sociální prostředí čtvrti v kontextu dynamických proměn Prahy. Součástí exkurze může být i ochutnávka vietnamských specialit v areálu Sapa.

 

10:30—11:50

CO LZE VYČÍST Z VĚKOVÉ PYRAMIDY?

Pravá rýsovna

Populační pyramida je nástrojem, se kterým demografové přichází do styku téměř každý den. Umožňuje graficky zobrazovat především věkovou a pohlavní strukturu populace daného státu, ale lze ji užít i pro jiné účely. Zároveň nám dává možnost sledovat historii populace přibližně 100 let do historie. Seznamte se s tím, jak se populační pyramida konstruuje, co v ní lze vidět a jaké jsou její extrémní nebo zajímavé podoby ukazující neobvyklé historické etapy vývoje nebo specifické události.

POJĎME S TABLETY DO TERÉNU aktivita pro učitele

Albertov, sraz ve vrátnici budovy Albertov 6

Aktivita pro učitele. Tablet je nástroj, který v sobě skrývá hned několik možností, které nám mohou zpestřit exkurzi, procházku, či samotnou práci v terénu. V akci „Pojďme s tablety do terénu“ si na názorné ukázce v blízkém okolí Albertova představíme zajímavé aktivity, které lze díky tabletům či chytrým telefonům s žáky zrealizovat. Seznámíme se s jednoduchými aplikacemi, vyzkoušíme si nové metody, povíme si o vestavěných senzorech a načerpáme inspiraci pro využití tabletu v terénu.

 

12:00—13:20

PŘÍRODNÍ RIZIKA VŠUDE KOLEM NÁS

Pravá rýsovna

Ničivé povodně, katastrofická zemětřesení, sesuvy a skalní řícení – zdá se vám, že je přírodních ohrožení více než kdykoli v minulosti? Albertovští geografové mapují tato rizika na různých místech planety – od Machu Picchu v Peru, přes velehory v Nepálu a Etiopii a až po nebezpečná jezera v Kyrgyzstánu. Přijďte si poslechnout, jakými způsoby je možné přírodní rizika předvídat a hodnotit jejich možné následky.

GEOGRAFICKÝ GEOCACHING

Albertov, sraz ve vrátnici budovy Albertov 6

Víte, co je geocaching? Vyzkoušejte si práci s turistickými GPS přijímači. Nalezněte skrytá místa a  zjistěte mnoho nových informací.

 

13:00—17:00

GEOREFERENCUJTE S NÁMI STARÉ MAPY

Knihovna geografie

Digitalizovaná stará mapa a co dál? Jak využít získaný obrázek co nejlépe? Zvlášť když takových obrázků jsou v různých institucích desetitisíce. Široká veřejnost se zapojuje do procesu, během kterého z obrazu vzniká mapa. Naučte se přiřadit bodům souřadnice a následně zobrazit výsledek nad mapou současnou. Srovnejte si starou a novou mapu. Během odpoledne si můžete přijít vyzkoušet praktickou práci s mapou, k dispozici jsou počítače i lektoři, kteří vás do georeferencování zasvětí a navíc vám pomohou zhodnotit výsledky. Kdo by se chtěl kromě vlastní činnosti dozvědět i něco z teorie, každou celou hodinu začíná krátká instruktážní přednáška. Sami pak můžete pokračovat doma jako soutěžící a vyhrát hodnotné ceny.

 

13:30—14:50

S GPS A GIS ZA RYSY A NETOPÝRY 

Pravá rýsovna

Geografové s biology spolupracují na sledování zvířat nejmodernějšími technologiemi – proleťte se s námi jako netopýr nebo se podívejte, kde loví šumavští rysové!

GEOGRAFICKÝ GEOCASCHING

Albertov, sraz ve vrátnici budovy Albertov 6

Víte, co je geocaching? Vyzkoušejte si práci s turistickými GPS přijímači. Nalezněte skrytá místa a zjistěte mnoho nových informací.

 

15:00—16:20

DEMOGRAFIE – VĚDA O LIDECH A PRO LIDI 

Levá rýsovna

Program v sobě skrývá dvě samostatné části:

 1. Postavení Česka mezi evropskými zeměmi z hlediska úmrtnosti. V přednášce se nejprve seznámíte s ukazateli, pomocí kterých lze úmrtnost měřit. Dále vám budou představeny současné trendy úmrtnosti v Česku v porovnání s dalšími evropskými státy. Zjistíte například, o kolik let méně žije v průměru česká populace oproti  populacím nejvyspělejších států. Také se dozvíte, jak se mění příčiny, na které lidé nejčastěji umírají, či jak se liší úroveň úmrtnosti mužů a žen. A jak tomu bude pravděpodobně v budoucnosti.
 2. Využití demografie v oblasti zdravotní péče. Bude nás mít kdo léčit? Jak vypadají věkové struktury lékařů a sester a jak se mohou vyvíjet do budoucna? Jaká jsou rizika demografického stárnutí v oblasti poskytování zdravotní péče? Tyto i další otázky budou diskutovány v rámci přednášky, která se bude zaměřovat především právě na vztah demografického stárnutí obyvatelstva Česka, stárnutí zdravotnického personálu a čerpání zdravotní péče.

ŠUMAVA NA ROZCESTÍ komentovaná projekce filmu

Pravá rýsovna

Šumava je unikátní krajina, která zrcadlí osudy obyvatel střední Evropy. Jakým směrem budeme ovlivňovat její charakter a tvář my?

 

16:30—18:30

PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO ROZVOJE VE FILMU komentovaná projekce filmu

Pravá rýsovna

Pokuste se porozumět některým problémům života na indickém venkově. Podívejte se s námi na dokumentární film "Semena hořkosti" hledající příčiny sebevražd mezi pěstiteli bavlny ve střední Indii a nahlédněte tak do problematiky role nadnárodních společností v rozvojovém světě. Po filmu bude následovat diskuse s indickou univerzitní profesorkou Vanishree Joseph nejen o problematice pojednané ve filmu, ale i o dalších aspektech života v současné Indii. Film bude promítán v angličtině s českými titulky, diskuse bude probíhat v angličtině.


Pátek, 27.11.2015

8:00—16:30

VÝSTAVY

1., 2. a 3. patro

Po celou dobu akce jsou přístupné výstavy: Dálkový průzkum Země ve škole, Albertovská geografie, Demografie je všude kolem nás, Svět očima geografů. Shlédnout také můžete videoprojekci Staré mapy v moderním světě.

GEOLAB

3. patro

Interaktivní aktivity umožňující si vyzkoušet práci geografa či vlastní přehled o aktuálních geografických problémech.

Uspějete v demografickém kvízu?

Co ukazují animované věkové pyramidy?

Zavěštěte si v demografické věštírně.

Jak budete vypadat za 30 let?

Proleťte se noční oblohou.

Kde je právě teď zemětřesení?

Vytvořte z vrstevnic vlastní ostrov.

Znáte mapu Česka?

Mapy, které svět neviděl.

POSTAVME SI SLUNEČNÍ SOUSTAVU

3. patro

Objevme společně souvislost mezi výukou zeměpisu a využitím výukové stavebnice Merkur, prostřednictvím které můžeme rozvíjet zručnost žáků, dovednost konstruovat i porozumět souvislostem probíraného učiva. Na připravené ukázce si představíme, jak lze stavebnici Merkur zařadit do hodin zeměpisu a názorně tak žákům ukázat zákonitosti sluneční soustavy nebo pohyby Země kolem Slunce.

 

8:50—11:00

TURISTICKÁ PAST

Exkurze, zahájení v učebně G2

Atrakce, suvenýry a další turistická lákadla, jejich produkce, distribuce a prodej neodmyslitelně patří k cestovnímu ruchu. Jedná se o určitý způsob komodifikace kultury v podobě snadno přístupné a srozumitelné co nejširší skupině návštěvníků. Praha vnímaná jako centrum památek a kultury je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Česku. Přijďte se s námi projít Prahou a zamyslet se nad tím, jaké dojmy si z její návštěvy s sebou odnášejí turisté. Jaký obraz o Praze či české kultuře si asi vytvářejí?

Průběh: zahájení a zakončení exkurze proběhne v posluchárně G2; v případě nepřízně počasí se aktivita koná pouze v posluchárně G2; součástí aktivity je komentovaná vycházka centrem Prahy v rozsahu přibližně 60 minut, k dopravě do centra a zpět na Albertov bude využita MHD (na vlastní náklady účastníků exkurze). Předběžně je možné se přihlásit na zdenek.kucera@natur.cuni.cz.

 

8:50—10:20

RODINNÉ CHOVÁNÍ

Levá rýsovna

Přednáška se zaměří na proměnu podob rodin a rodičovství v posledních desetiletích. Ukážeme si, jaké partnerské a rodinné chování bylo typické pro generace dospívající v 90. letech i v novém tisíciletí, ale také, co bylo charakteristické v generacích jejich rodičů. S posluchači budeme diskutovat jejich osobní zkušenosti a názory a porovnáme je s tím, co nám o partnerském a rodinném chování říkají statistiky a výzkumy veřejného mínění.

POČASÍ POD DOHLEDEM aneb meteorologická měření a pozorování

Pravá rýsovna

Představíme vám nejrůznější nástroje, které meteorologové používají ke sledování počasí. Vysvětlíme, jak vznikly a jakým způsobem fungují; pokud jsou jejich výstupy veřejně dostupné, ukážeme, kde je najít a jak je používat.

VYUŽITÍ GIS PRO ÚZEMNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Počítačová učebna K1

Geoinformační technologie mají významné místo v řízení měst a regionů, přičemž jednou z oblastí, která přináší výrazný užitek, je prostorové plánování pomocí geografických informačních systémů (GIS). V rámci cvičení budou ukázány různé mapové a informační servery využitelné v oblasti územního a regionálního rozvoje. Součástí bude i řešení praktické úlohy týkající se problému optimalizace umístění na základě zadaných podmínek.

 

10:00—15:00

MAPOVÁ SBÍRKA UK komentované prohlídky

Mapová sbírka, 2. patro

Kuchařova galerie kartografie zpřístupňuje základní díla z fondu sbírky a zároveň představuje hlavní evropské kartografické směry a školy. Návštěvníci uvidí nejstarší mapy od S. Münstera, glóby z dílny Jana Felkla, Hollarovy veduty, mapy od J. A. Komenského, P. J. Šafaříka, J. B. Homanna, H. Hondia, A. Ortelia a dalších významných kartografů. Ukázky z výzkumu členů Centra pro populační prognózování a aplikovanou demografii

 

10:30—13:20

VLTAVSKÉ OSTROVY

Exkurze, sraz ve vrátnici Albertov 6

Exkurze po pražských vltavských ostrovech Vás zavede do jejich minulosti i současnosti. Dozvíte se, jak se měnila jejich funkce, kolik jich existovalo dříve či proč některé zanikly a přiblížíme Vám i jejich současné využití a aktuální problémy.

 

10:30—11:50

BAJKAL tajemná perla Sibiře

Levá rýsovna

Nejhlubší jezero světa je stále opředeno spoustou tajemství – prof. Bohumír Janský vám odhalí krásy i záhady Bajkalu!

KŘÍŽEM KRÁŽEM SVĚTEM badatelské cestování

Pravá rýsovna

Navštivte různé země i regiony světa a nechte se inspirovat fotografiemi i zážitky z cest, a to jak poznávacích, tak výzkumných.

 

12:00—13:20

MOJE BABIČKA LIEN stárnutí populace ve filmu

Pravá rýsovna

Film řešící problematiku stárnutí, mezigenerační solidarity a demence z pohledu dospívající dívky bude komentován odborníkem věnujícím se těmto otázkám v českém prostředí.

ZAPOJME DO VÝUKY QR KÓDY aktivita pro učitele

Levá rýsovna

V dnešní době stále více žáků disponuje chytrými telefony nebo tablety, využijme příležitosti a zapojme tyto mobilní zařízení do výuky. Připravme si pro žáky zajímavou hodinu s využitím QR kódů. V příspěvku „Zapojme do výuky QR kódy“ si ukážeme, jak QR kódy fungují a jakým způsobem je možné jejich použití ve výuce. Na praktických ukázkách si vyzkoušíme, jak lze pro žáky připravit třeba hru, sadu otázek, na které mají žáci odpovědět, nebo soubor textů, ve kterých mají vyhledávat další informace.

 

13:30–14:50

DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ mýty a realita

Levá rýsovna

Demografického stárnutí ve vyspělých zemích je v poslední době často diskutovaným tématem. V této souvislosti se setkáváme se čtyřmi mýty, se kterými lze polemizovat: Snižování úmrtnosti vede k rychlému demografickému stárnutí, Zdravotní stav lidských populací se zhoršuje a lze očekávat pandemii nemohoucnosti, Náklady na zdravotní péči v souvislosti s demografickým stárnutím astronomicky narostou, Výdaje na důchody budou výhledově neudržitelné.

KŘÍŽEM KRÁŽEM SVĚTEM badatelské cestování

Pravá rýsovna

Navštivte různé země i regiony světa a nechte se inspirovat fotografiemi i zážitky z cest, a to jak poznávacích, tak výzkumných.

 

15:00–16:20

KŘÍŽEM KRÁŽEM SVĚTEM badatelské cestování

Pravá rýsovna

Navštivte různé země i regiony světa a nechte se inspirovat fotografiemi i zážitky z cest, a to jak poznávacích, tak výzkumných.

 

Program připraven ve spolupráci s Českou demografickou společností.

 

 

 

Akce dokumentů