E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku

Nová publikace Břetislava Balatky a Jana Kalvody

Historicky výjimečná a esteticky nádherná krajina Posázaví ve středních Čechách je z geomorfologického hlediska podstatně méně prozkoumána než území, kterými protékají Labe a Vltava. Řeka Sázava zaujímá mezi těmito toky Českého masivu mimořádné postavení, a to zejména pro specifické rysy vývoje údolí a akulumačních teras. Pestrá geologická stavba jejího povodí, regionální neotektonické události a rozsáhlé klimatické změny v mladním kenozoiku byly hlavními příčinami rozmanitosti a dynamiky geomorfologických procesů. V této monografii jsou předloženy hlavní výsledky výzkumu geomorfologického vývoje údolí Sázavy, včetně paleogeografické korelace vzniku terasového systému s aktuálním mezinárodním stratigrafickým členěním kvartéru.

16x23 cm, 200 s., bar. příloha, váz., ISBN 978-80-904521-1-4, 1.vyd., 2010

Publikováno: Čtvrtek 01.04.2010 18:25

Akce dokumentů