E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář Venkov 2011

Seminář se bude konat v Praze v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2 v úterý dne 1.2. 2011 od 10 do 15 hodin.
What
  • seminář
Čas 01.02.2011
od 09:00 do 14:00
Jméno
Přiložený soubor: Venkov 2011 - pozvánka
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Vážení kolegové, 

dovolte mi, abych vás jménem celého řešitelského kolektivu pozval na další již 4. ročník semináře VENKOV 2011, který pořádáme v rámci řešení projektu VaV MMR ČR WD-01-07-1 Regionální diferenciace venkovského prostoru: disparity a možnosti rozvoje.
Seminář se bude konat v Praze v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2 v úterý dne 1.2. 2011 od 10:00. Předpokládané ukončení semináře je v 15:00.

Na semináři jako hlavní řečníci vystoupí paní Milena Vicenová, stále představitelka Česka při Evropských společenstvích, která bude mluvit o budoucnosti Společné zemědělské politiky EU po roce 2013 a dále prof. Magdalena Hrabánková, rektorka Jihočeské univerzity, která bude mluvit o na téma Rozvoje venkova v Česku.

Nabízíme všem účastníkům možnost představit některé výsledky své práce v 15 minutové prezentaci.

Na semináři nejsou stanoveny žádné poplatky, v průběhu semináře bude poskytnuto malé občerstvení. Vzhledem k tomu, že kapacita sálu je omezena, prosíme vás laskavě o potvrzení vaší účasti e-mailem na moji adresu. 
Podrobnosti jsou v přiložené pozvánce.

RNDr. Radim Perlín
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze

Publikováno: Úterý 11.01.2011 20:30

Akce dokumentů

Kategorie: