E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života

Výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř ve spolupráci s Českou geografickou společností a katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá ve dnech 10. a 11. února 2011 vědeckou konferenci "Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života".
What
  • konference
Čas 10.02.2011   07:30
11.02.2011   16:00
Jméno
Kontaktní telefon 22195510
Přiložený soubor: nove-socialne-prostorove-nerovnosti-lokalni-rozvoj-a-kvalita-zivota_file1
Další soubor: Předběžný program konference Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Místo konání:

Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2

Aktualizace 3.1.2011

Předběžný program konference ke stažení

 

Konference shrnuje hlavní výsledky projektu „Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky“, Národního programu výzkumu II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Kromě plenárního zasedání bude probíhat ve čtyřech sekcích, kde vystoupí vždy dva renomovaní řečníci s obecnějšími referáty, na něž naváže několik empiricky zaměřených příspěvků. Na závěr konference proběhne diskuze u kulatého stolu o možnostech dalšího vývoje sociálně prostorové diferenciace v České republice. Součástí konference je i vernisáž výstavy a křest Atlasu sociálně prostorové diferenciace.

Témata konference

Sekce A se soustředí na krajní projevy sociálně prostorové diferenciace, zejména na problematiku sociální deprivace, sociálního vyloučení, etnické segregace a zahraniční migrace (tj. ilegálních či legálních migrantů a jejich života v České republice). Důraz je kladen na empiricky orientované příspěvky, jež akcentují územní dimenzi společenské diferenciace a geografický kontext problémů spojených se sociální polarizací.

Sekce B se zaměřuje na měkké faktory ovlivňující sociálně prostorovou diferenciaci v metropolitních regionech České republiky. Vítány jsou empiricky zaměřené příspěvky hodnotící roli lidského a sociálního kapitálu, životních stylů a rezidenčních preferencí v procesech diferenciace sociálního prostředí, urbánního rozvoje, suburbanizace a příbuzných témat.

Sekce C je zaměřena na problematiku rozvoje venkovských a periferních oblastí v České republice. Cílem je představit a diskutovat výsledky empirických výzkumů zaměřených na otázky marginalizace, depopulace a snížené kvality života v těchto územích vázané zejména na omezenou dostupnost pracovních příležitostí, služeb a veřejné dopravy. Pozornost bude věnována též diskuzi faktorů, jež  ovlivňují diferencovaný rozvoj venkovských a periferních obcí na našem území.

Sekce D je zaměřena na prostorovou dimenzi veřejných politik realizovaných různými stupni veřejné správy a roli institucí a aktérů ovlivňujících sociálně-ekonomickou prostorovou diferenciaci v České republice. Důraz je kladen na empirickou ilustraci konkrétních dopadů na lokální úrovni. Zvláštní zřetel je kladen na možnosti regionální politiky a veřejných intervencí na podporu regionálního rozvoje s důrazem na možnosti řešení problémů na lokálních trzích práce.

Abstrakty empiricky zaměřených příspěvků (maximálně 250 slov) posílejte do středy 20. října 2010 na adresu konference dif2011@natur.cuni.cz. Vyrozumění o přijetí příspěvku obdrží autoři/autorky do pátku 19. listopadu 2010. O zařazení příspěvku do jednotlivých sekcí rozhodnou organizátoři konference.

Sborník příspěvků

Přednášející mají možnost publikace svých příspěvků ve sborníku. Všechny zaslané texty projdou recenzním řízením a organizátoři konference budou usilovat o zařazení sborníku do databáze Conference Proceedings, která je součástí Web of Science Thomson Reuters.

Účastnický poplatek: 

500 Kč/300 Kč (studenti)

Poplatek zahrnuje občerstvení po dobu konání konference včetně dvou obědů a účast na vernisáži výstavy Atlasu sociálně prostorové diferenciace s pohoštěním. Ubytování organizační výbor nezajišťuje.

Veškeré informace o konferenci, registraci, možnostech ubytování a publikace ve sborníku naleznete na www.natur.cuni.cz/ksgrrsek/urrlab/?konference=, s případnými dotazy se obracejte na adresu dif2011@natur.cuni.cz.

Za organizační výbor

Lucie Pospíšilová, Jana Temelová, Martin Ouředníček

 

URRLabČGSFakultní logo

 

Více informací o této události...

Publikováno: Středa 15.09.2010 15:20

Akce dokumentů

Kategorie: