E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníByly předány Ceny rektorky Univerzity Karlovy. Jsou mezi nimi i naši absolventi!

Opět se po roce konalo slavnostní udělování cen Univerzity Karlovy v sále Karolina. Rektorka Milena Králíčková předala osmnáct ocenění včetně Bolzanovy ceny. Událost, která oslavuje výjimečné studenty a absolventy, proběhla již po devětadvacáté.

Ceny jsou udělovány vynikajícím absolventům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Všem oceněným srdečně gratulujeme! Ještě větší radost máme z úspěchu studentů geografické sekce.  Za geografickou sekci letos získali ocenění hned tři absolventi:

  • Mgr. Mojmír Polák – sekce geografie
  • Bc. Petra Krsková – sekce geografie
  • Mgr. Hana Janoušková – sekce geografie

 

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných programů
 

Mgr. Mojmír Polák

Absolvoval navazující magisterský studijní program Geografie, studijní obor Kartografie a geoinformatika, s celkovým studijním průměrem 1,00. Téma diplomové práce „Testování možností extrakce vybraných krajinných charakteristik pro popis stanovišť výskytu indikačně významných druhů ptáků v Krkonoších z dat dálkového průzkumu Země“ vyžadovalo zvládnutí znalostí a přístupů krajinné ekologie, dálkového průzkumu Země a prostorového modelování. Zpracovávané téma je aktuální a žádané v problematice ochrany přírody. Představené výsledky jsou využitelné v praxi managementu KRNAP.

 

Bc. Petra Krsková

Absolvovala bakalářský studijní program Geografie, studijní obor Geografie a kartografie, s celkovým studijním průměrem 1,40. V rámci bakalářské práce zpracovala tematický atlas zaměřený na skauting. Výsledek je použitelný jak pro osvětu uvnitř skautské organizace, tak pro její propagaci směrem k širší veřejnosti. Práce je využitelná též jako skvělá výuková pomůcka pro tematickou kartografii. Nyní studuje navazující magisterský studijní program Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země.

 

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia


Mgr. Hana Janoušková

Absolvovala navazující magisterský studijní program Učitelství geografie a biologie pro střední školy s průměrem 1,20. Její diplomová práce „Hodnocení výkonů žáků v zeměpise na základních školách“ je poměrně inovativní nejen svým obsahovým zaměřením, ale i vzhledem k dosaženým výsledkům. Autorka provedla detailní a časově hodnocení žáků.

 

 


 

Publikováno: Pondělí 01.05.2023 10:00

Akce dokumentů