E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Vampýrovka – „živoucí fosílie“ aneb jak přežít dinosaury…

Kdysi rozmanitá skupina hlavonožců, vampýrovky, obývala mělká šelfová moře jury a spodní křídy. Poté se však náhle fosilní záznam ztrácí a mezera mezi současností a posledním známým výskytem ve spodní křídě (stupeň apt) představuje neuvěřitelných 120 mil. let. Nález 30 milionů let (oligocén) starého zástupce v Maďarsku (Necroteuthis hungarica) pomáhá pochopit, co a kdy vedlo k adaptacím na podivný způsob života v anoxickém prostředí hlubokých oceánů. Studie vyšla ve vědeckém časopise Communications Biology a podíleli se na ní odborníci z Geologické sekce pod vedením doc. Martina Košťáka.

Publikováno 24.2.2021

Přijďte v březnu darovat krev s Univerzitou Karlovou

Přemýšlíte, jak prakticky pomoci během covidové pandemie? Můžete se zapojit do měsíční akce darování krve. Odběrová místa jsou nejen v Praze, ale i v Hradci Králové a Plzni. Vyberte si jedno z nich a kdykoli během měsíce BŘEZNA se zaregistrujte k termínu odběru krve.

Publikováno 24.2.2021

Přihlášky ke studiu lze podat do konce února!

Již tento týden se uzavírají přihlášky ke studiu bakalářského cyklu na naši fakultě. Přihlášku je třeba odeslat a příslušnou platbu provést nejpozději do neděle 28. 2. 2021. Těšíme se na vás u příjímacího řízení.

Publikováno 23.2.2021

Profesorka Helena Illnerová laureátkou pamětní medaile Přírodovědecké fakulty

Děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. udělil pamětní medaili Přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc. Svoji úspěšnou vědeckou dráhu spojila s Fyziologickým ústavem AV ČR, ale je také silně spjata s naší fakultou. Zde promovala jako biochemik, získala titul doktora přírodních věd a zde se také habilitovala a získala profesorský titul. Byla externí členkou katedry fyziologie živočichů a vývojové biologie, posléze katedry fyziologie PřF UK, a osmnáct let zde přednášela semestrální kurs chronobiologie. Z PřF UK také pocházela většina jejích magisterských i doktorských studentů.

Publikováno 19.2.2021

Jednou musí vyrůst (téměř) každý

Až donedávna panovala mezi laiky i mezi vědci představa, že plazi se od ostatních obratlovců odlišují (kromě jiných specifik) jednou unikátní vlastností – celoživotním růstem těla. Jak ukázal nový výzkum týmu českých vědců vedený odborníky z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK, není tato představa zcela nepodložená, nicméně ani zdaleka se netýká všech plazích druhů. K poměrně převratnému zjištění dospěli pomocí originální metody, která nevyžaduje dlouhé roky pracného měření. Studie vyšla nedávno v prestižním vědeckém časopise Proceedings of the Royal Society B.

Publikováno 18.2.2021

Výzkum proteinu CD46 posouvá asistovanou reprodukci k principům přirozeného oplození

Vědecký tým Kateřiny Komrskové z Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR v centru BIOCEV, který se věnuje zkoumání příčin neplodnosti, podal dva mezinárodní patenty, které mají klíčový význam pro budoucí využití tohoto výzkumu. První dokumentuje, jak s mimořádnou přesností určit kvalitu spermií. Druhý dokáže selektovat poškozené spermie od zdravých a ty následně použít pro umělé oplození. Lékařům a neplodným párům pomohou zvýšit pravděpodobnost úspěšného početí.

Publikováno 12.2.2021

Akce dokumentů