E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Naši studenti byli vybráni k účasti na Urban Health Case Challenge

Urban Health Case Challenge (UHCC) je nová iniciativa v rámci univerzitní aliance 4EU+ (European University Alliance) zaměřená na aktuální výzvy, kterým čelí evropská města v souvislosti s demografickými změnami a zdravotním stavem populace, a na strategie, které města volí pro posílení své odolnosti a schopnosti těmto výzvám čelit. S radostí můžeme sdělit, že k účasti na UHCC, kde je Univerzita Karlova prezentována 2 studentskými týmy, byli vybráni i studenti naší fakulty. Prezentace výsledků soutěžních studentských týmu proběhne on-line v pátek 27.11.2020.

Publikováno 16.11.2020

Uzávěrka přihlášek 23. ročníku Wernera von Siemense

Pouhé dva týdny zbývají do uzávěrky přihlášek dalšího, již 23. ročníku, Ceny Wernera von Siemense pro studenty, vědce a pedagogy přirodovědných a technických oborů. V Ceně Wernera von Siemense je připraveno 8 kategorií s celkovou finanční dotací ve výši 900 000 Kč. Podávání přihlášek do 30. listopadu 2020.

Publikováno 12.11.2020

Nové odběrové místo pro testování na Covid 19

Od 9. 11. 2020 zahájilo provoz Odběrové místo pro Covid 19, které provozuje Univerzita Karlova ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí a s 1. Lékařskou fakultou UK, a to v Praze na Albertově (Studničkova 2030/1). Odběrové místo je v provozu od pondělí do pátku od 9.00 hod. do 16.00 hod, mohou ho využít nejen studenti a zaměstnanci UK, ale i široká veřejnost. Cena za odběr pro studenty a zaměstnance UK je zvýhodněna.

Publikováno 12.11.2020

Jak se vyvíjí a roste pyl: vědci popsali přesně regulovaný přísun stavebních látek

Tým vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR publikoval nové poznatky o vývoji a klíčení pylu v Plant Physiology, jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů zaměřených na rostlinnou biologii. Při výzkumu použili i metodu genového inženýrství označovanou jako CRISPR, za niž byla letos udělena Nobelova cena.

Publikováno 10.11.2020

Usnesení předsednictva ASF - vyhlášení voleb do SKAS

Předsednictvo Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK vyhlašuje volby do studentské komory Akademického senátu PřF UK na 16. - 17. 12. 2020. Akademický senát na jednání 19.11. zvolí volební komisi, která v souladu s volebním řádem stanoví počet mandátů pro volební okrsky, lhůty a pravidla pro podávání kandidátních listin a zajistí organizaci voleb.

Publikováno 9.11.2020

Akce dokumentů