E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.

Laboratoř pro studium kvality ovzduší, odborný asistent se zaměřením na meteorologii a ochranu ovzduší.
  • Telefon: +420 221 951 908
  • Email: nada.zikova@natur.cuni.cz
  • Pracovna: domeček ppřízemí, č. dveří 56
  • Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

 

Výzkumné zaměření

Atmosférický aerosol, vliv meteorologických podmínek na koncentrace znečišťujících látek v atmosféře, vliv hydrometeorů na velikostní složení aerosolu, interakce aerosolu s oblačností, optické vlastnosti aerosolu, mikroklimatické podmínky.

 

Výuka

Meteorologie a klimatologie

Biometeorologie a bioklimatologie

Metody měření fyzikálních podmínek prostředí

 

Témata bakalářských a diplomových prací (příklady v SISu)

Ledová a kondenzační jádra v atmosféře

Charakteristika aerosolu v městském a venkovském prostředí

Optické vlastnosti atmosférického aerosolu

Mikroklimatické podmínky v učebnách

Změny meteorologických charakteristik

Vliv hydrometeorů na kvalitu ovzduší

+ další témata mohou být vypsána po osobní konzultaci

 

Nejnovější publikace (více na Google Scholar)

Holubová Šmejkalová, A., Zíková, N., Ždímal, V. et al. Atmospheric aerosol growth rates at different background station types. Environ Sci Pollut Res 28, 13352–13364 (2021).

Zíková, N., Pokorná, P., Makeš, O., Sedlák, P., Pešice, P., & Ždímal, V. (2020). Activation of atmospheric aerosols in fog and low clouds. Atmospheric Environment, 117490.

Pokorná, P., Leoni, C., Schwarz, J., Ondráček, J., Ondráčková, L., Vodička, P., Zíková, N., Moravec, P., Bendl, J., Klán, M. & Hovorka, J. (2020). Spatial-temporal variability of aerosol sources based on chemical composition and particle number size distributions in an urban settlement influenced by metallurgical industry. Environmental Science and Pollution Research, 27(31), 38631-38643.

Laj, P., Bigi, A., Rose, C., Andrews, E., Lund Myhre, C., Collaud Coen, M., ... Zíková, N., … & Fiebig, M. (2020). A global analysis of climate-relevant aerosol properties retrieved from the network of Global Atmosphere Watch (GAW) near-surface observatories. Atmospheric Measurement Techniques, 13(8), 4353-4392.

Mbengue, S., Serfozo, N., Schwarz, J., Zikova, N., Šmejkalová, A. H., Holoubek, I.:  Characterization of Equivalent Black Carbon at a regional background site in Central Europe: Variability and source apportionment. Environmental Pollution, 113771 (2020).

Lhotka, R., Pokorná, P., Zíková, N.: Long-Term Trends in PAH Concentrations and Sources at Rural Background Site in Central Europe. Atmosphere, 10(11), 687 (2019).

Nemeth Z., Rosati B., Zikova N., Salma I., Bozo L., Dameto de España C., Schwarz J., Zdimal V., Wonaschutz A.: Comparison of Atmospheric New Particle Formation Events Events in Three Central European Cities. Atmos. Environ. 178, 191-197 (2018).

Masiol M., Zíková N., Chalupa D. C., Rich D. Q., Ferro A. R., Hopke P. K.: Hourly land-use regression models based on low-cost PM monitor data. Environmental Research, 167, 7-14, 2018.

Maskova L., Smolik J., Ondracek J., Zikova N.: Prach v expozici a depozitari Narodniho muzea. (Czech) Dust at the Exhibition and the Depository of the National Museum. Forum pro konzevatory-restauratory 2018(2018), 42-45 (2018).

Akce dokumentů