E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz CŽV - Aktuální trendy v ochraně přírody

!!!  Z DŮVODŮ NAPLNĚNÍ KAPACITY KURZU BYLA REGISTRACE K DNEŠNÍMU DNI UKONČENA !!!
(8.12.2021, 12:00)

UPDATE: VÁŽENÍ ZÁJEMCI, NOVÝ ROČNÍK KURZU ZAPOČNE  V LEDNU  2022. DRŽME SI PALCE, AŤ NÁM TO SITUACE DOVOLÍ A MOHLI JSEM SE OPĚT POTKÁVAT V POSLUCHÁRNÁCH. POKUD BY TO V DŮSLEDKU EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ NEBYLO MOŽNÉ, PROBĚHNE KURS V ON-LINE PROSTŘEDÍ.

REGISTRACE JE OTEVŘENA OD 1.7.  DO 30.12.2021.

PRVNÍ BĚH PŘEDNÁŠEK SE USKUTEČNÍ 19. A 20. LEDNA 2022.

 

Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájil od letního semestru 2015/2016 nový kurz celoživotního vzdělávání

 

Aktuální trendy v ochraně přírody

(odkaz na popis kurzu v univerzitním programu CŽV)

Přednáškový cyklus

(odkaz na přehled témat celého kurzu)

Na zajištění kurzu se nám podařilo úspěšně připravit projekt v rámci Norských fondů, výzvy Reine. Díky tomu bude program revidován z hlediska obsahu i rozsahu. Kromě třiceti dvou přednášek předních českých odborníků na jednotlivá témata (v ucelených blocích), které budou zásadně doplněny a inovovány, nově zajistíme osm online přednášek předních expertů na globální či evropské úrovni. Vedle toho bude uspořádáno deset specifických webinářů, a bude vydáno Kompendium informací z kurzu, které bude účastníkům kurzu k disposici. Veškeré výsledky budou průběžně k dispozici na nově vznikajících webových stránkách kurzu.

Účastníci kurzu obdrží certifikát o absolvování kursu.

Kaňon Labe nad Děčínem. Autor: Jan Šmucar

Proč?  Kurz reaguje na dlouhodobou absenci průběžného odborného vzdělávání s důrazem na současné trendy. Cílem je umožnit pracovníkům ochrany přírody i dalším zájemcům systematické vzdělávání s důrazem na aktuální poznatky a zároveň umožnit diskusi s předními odborníky na daná témata.

Pro koho?  Kurz je určen pro všechny zájemce z řad profesionální i dobrovolné ochrany přírody. Zvláště je vhodný pro pracovníky státní ochrany přírody, kteří si své praktické zkušenosti chtějí doplnit aktuálními poznatky z teoretické ochrany přírody.

Kdy?  Kurz je dvouletý (4 semestrální). Bude probíhat vždy v měsících září (2-3 dny) a leden (2-3 dny).  

Program:  Témata celého přednáškového cyklu si můžete prohlédnout v sekci Tematická náplň kurzu. Konkrétní termíny jednotlivých přednášek budou vždy uvedeny v předstihu na následující semestr a naleznete je v sekci Harmonogram kurzu.

Kde? Kurz bude probíhat v Praze v některé z univerzitních prostor UK. Místo bude v předstihu upřesněno (musí zohledňovat aktuálně platné limity pro kapacitu poslucháren).

Kde je možné se registrovat?  Z DŮVODŮ NAPLNĚNÍ KAPACITY BYLA REGISTRACE UKONČENA.
Platbu kurzovného prosíme provést nejpozději do: 30. 12. 2021.  (V případě, že vyžadujete zaslání faktury či potvrzení o platbě, je třeba zažádat o toto v předstihu).

Kapacita kurzu: : kapacita kurzu se bude odvíjet mj. od případných epidemiologických limitů pro obsazení poslucháren; platí však pravidlo, že přednost mají dříve přihlášení uchazeči.

Kursovné činí  pro ročník 2022/2023  2 000,- Kč za celý dvouletý kurz. Doklad o zaplacení je nutné doručit (emailem, nebo osobně) paní Veronice Fialové (veronika.fialova@natur.cuni.cz).

Potvrzení o zaplacení kurzovného není vystaveno automaticky, v případě, že potvrzení budete požadovat, zažádejte o něj Veroniku Fialovou. V tomto případě je třeba uhradit platbu s dostatečným předstihem (nikoli až k 31.12.2021).

Zájemci z řad studentů denního studia na PřF UK se mohou kurzu účastnit bez poplatků (název kurzu: Aktuální trendy v ochraně přírody pro studenty PřF).

Platební údaje:

Číslo účtu: 38533021/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 117500
Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po vyplnění přihlášky.

IBAN: CZ7601000000000038533021 / SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Kurz podporuje Ministerstvo životního prostředí jako příležitost pro další odborné vzdělávání profesionálních pracovníků. Kurz je podpořen v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014–2021 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Kontakt pro event. další dotazy: veronika.fialova@natur.cuni.cz (registrace a platby), jan.frouz@natur.cuni.cz  (organizace kurzu)

Těšíme se na Váš zájem!

Za organizátory Jan Frouz, Handrij Härtel, Michael Hošek


 

 

Akce dokumentů