E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVeřejné zakázky malého rozsahu

VZMR pro rok 2015
UK-PřF – Stavební úpravy laboratoří ve 2.NP, Albertov 6, Praha 2
Zadávací dokumentace k VZMR
Ruční bateriově napájené prvkové měřidlo II
Zadávací dokumentace k VZMR
Ruční bateriově napájené prvkové měřidlo / ZRUŠENO
zadávací dokumentace k VZMR
Osobní automobil pro účely katedry zoologie II
Zadávací dokumentace k VZMR
Osobní automobil pro účely katedry zoologie - ZRUŠENO
Zadávací dokumentace k VZMR
Administrátor VZ pro ROZVOJ PřF UK
výzva k podání nabídky k VZMR
Autotitrátor
zadávací dokumentace k VZMR
Vysokoteplotní laboratorní pec
zadávací dokumentace k VZMR
BOTANICKÁ ZAHRADA – REKONSTRUKCE TEPLOVODU PO HAVÁRII
Zadávací dokumentace k VZMR
Stavební úpravy laboratoří Viničná 7, Praha 2
Zadávací dokumentace k VZMR
Digitalizace Mapové sbírky PřF UK
Zadávací dokumentace k VZMR
Vysokoteplotní laboratorní pec-zrušeno
zadávací dokumentace k veřejné zakázce
Vysokotlaký kompresor pro kapalná a plynná média-Zrušeno
zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu
Dodávka střižného mlýna
zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu
Chladicí přístroj CS-L Apparatus - přístroj na měření magnetické susceptibility v závislosti na teplotě
zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu
Dodávka příslušenství k Ramanskému mikroskopu pro měření spekter pomocí vláknové optiky pro budící záření 532 a 780 nm
zadávací dokumentace k VZMR
Dodávka zařízení na kultivaci mikroorganismů ve formátu 8x12 (96 jamek) s on-line stanovením denzity
zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu
Nákup integrace systémů EDS a EBSD v laboratoři SEM
zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu
UK – PřF – Přístavba skladu učebních pomůcek, Hlavova 8, Praha 2
zadávací dokumentace k VZMR
"HPLC sestava pro speciační analýzu As"
zadávací dokumentace k VZMR - ZRUŠENO 11.10.2013
"Atomová fluorescenční spektroskopie pro analýzu As a Sb hydridovou techniku"
zadávací dokumentace k VZMR - ZRUŠENO 11.10.2013
"Rozšiřující sada objektivů s příslušenstvím pro 3D skener smartSCAN Breuckmann"
zadávací dokumentace k VZMR
Dodávka hlubokomrazícího boxu
zadávací dokumentace k VZMR
Velkoobjemová orbitální temperovatelná třepačka včetně univerzální platformy, klipsů a stojánků
zadávací dokumentace k VZMR
UK PřF KANALCH - Dodávka biokompatibilního systému pro vysokotlakou kapalinovou chromatografii UHPLC s termostatovaným biokompatibilním autosamplerem a UV-detektorem s diodovým polem
zadávací dokumentace k VZMR
Automatické zařízení pro zkoušky mrazuvzdornosti a povrchové odolnosti vůči mrazu stavebních materiálů
zadávací dokumentace k VZMR
UK – PřF– Vestavba patra v místnosti č. 130 a 131 Albertov 6
zadávací dokumentace k VZMR
"UK - PřF - Stavební úpravy kanceláří"
zadávací dokumentace k VZMR - zrušeno 8.8.2013
„DODÁVKA VIBRAČNÍHO MIKROTOMU“
zadávací dokumentace k VZMR
Dodávka pevných a posuvných regálů
zadávací dokumentace k VZMR
„ UK – PřF – Vestavba patra do laboratoře m. č. 48, Benátská 2/433, Praha 2“ - II
Zadávací dokumentace VZMR
UK – PřF – Vestavba patra do laboratoře m.č.48, Benátská 2/433, Praha 2
zadávací dokumentace k VZMR - zrušeno 25.7.2013
„UK-PřF-Oprava fasád objektu Viničná 5, Praha 2“- II
zadávací dokumentace k VZMR
"UK-PřF-Oprava fasád objektu Benátská 433/2, Praha 2" - II
zadávací dokumentace k VZMR
Dodávka integrační sféry
zadávací dokumentace k VZMR
UK-PřF-Oprava fasád objektu Viničná 5, Praha 2
zadávací dokumentace k VZMR - zrušeno 26.6.2013
UK-PřF-Oprava fasád objektu Benátská 433/2, Praha 2
zadávací dokumentace k VZMR - Zrušeno 26.6.2013
UK – PřF – Úpravy hlavního a zadního schodiště Viničná 7
zadávací dokumentace k VZMR
UK – PřF – Kamenické práce v objektu Viničná 7
zadávací dokumentace k VZMR
Dodávka dvou kapalinových chromatografů
Zadávací dokumentace VZMR
Dodávka stanice povrchové plazmonové rezonance
zadávací dokumentace VZMR
UK – PřF - Rekonstrukce laboratoře S 13
zadávací dokumentace k VZMR
UK- PřF- Odvlhčení prostor A6 1.PP místnost S26-S29, metodou elektroosmózy
zadávací dokumentace k VZMR
DODÁVKA Open path infrared gas analyzer
zadávací dokumentace k VZMR
UK – PřF – Doplnění výpočetního klastru
zadávací dokumentace k VZMR
Digitalizace Mapové sbírky
zadávací dokumentace k VZMR
UK – PřF – Depozitář Mapové sbírky Albertov 6
Zadávací dokumentace k VZMR
Dodávka mikroviskozimetru
UK - PřF - Depozitář Mapové sbírky Albertov 6
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu - stavební akce . Zrušeno 7.3.2013
UK – Výstavba Kampusu Albertov – přípravné práce – demolice objektů – činnost koordinátora BOZP
zadávací dokumentace k VZMR
UK – Výstavba Kampusu Albertov – přípravné práce – demolice objektů – činnost TDI
zadávací dokumentace k TDI
Pronájem softwaru pro rychlou vizualizaci a analýzu dat genové exprese (transkriptomika, genomika, protetika)
zadávací dokumentace k VZMR
IT servis pro geografickou sekci
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
Vybavení experimentální laboratoře semimikrováhami
zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu
DODÁVKA Přístroje pro měření obsahu O2
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu BYLA ZRUŠENA dne 18.10.2012.
DODÁVKA Ergorespirometru (1 sestava)
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
DODÁVKA dvou přístrojů pro měření obsahu O2 ve vodných suspenzích
zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu
Rekonstrukce laboratoře č.19, Hlavova 8, PřF UK v Praze
Zadávací dokumentace VZMR
Dodávka Fluorescenčního mikroskopu s kamerou a PC
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
Dodávka 2 ks CO2 inkubátorů s příslušenstvím
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
Dodávka 2 ks biohazardních boxů II. třídy
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
Doplnění výpočetního klastru
dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
DODÁVKA Open path infrared gas analyzer
VZMR
Nákup přístroje – detektor HPLC_DAD_KOCH
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
„UK - PřF – VZT 139, Hlavova 8, Praha 2“
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
VZMR- Vytvoření jednotného vizuálního stylu
Vyhlášení výběrového řízení na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
VZMR- UK-PřF-Oprava pískovcových soklů fasády, Albertov 6, Praha 2
Přenosný Ramanovský spektrometr (excitace 532 nm)
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
Nákup přístroje – Simulátor denního světla, 400-500W
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
UK - PřF – VZT 139, Hlavova 8, Praha
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
UK–PřF–Rekonstrukce laboratoře S 18, Albertov 6
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
" Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2"
Veřejná zakázka malého rozsahu na opravu čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2
UK-PřF-celková rekonstrukce laboratoří 315 a 316, Hlavova 8, Praha 2
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle §6 a §18 odst.5 zákona č.137/2006 Sb. v platném znění
Nákup plynového chromatografu
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu.
UK – PřF – Rekonstrukce posluchárny didaktiky v objektu Viničná 7, Praha 2
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
Výběrové řízení na dodávky – Nákup ICT
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výsledek výzvy k podání nabídek
„ UK – PřF – Rekonstrukce m.č.119 a přilehlých prostor (entomologie), Viničná 7, Praha 2“
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
Dodávka přístroje CS-4 (doplněk ke kapamůstku) pro laboratoř magnetismu hornin
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu - text výzvy k podání nabídky a technická specifikace
Nákup přístroje - detektor HPLC DAD KOCH
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu - výzvak podání nabídky vč. technické specifikace
UK-PřF-Havarijní oprava jižní fasády objektu Albertov 6, Praha 2
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu
UK – PřF - Vestavba v místnostech GE sekce č. P15 v budově Albertov 6 , Praha 2, k.ú. Nové Město
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
Dodávka integrační sféry pro měření spektrální odrazivosti a propustnosti
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
Dodávka mobilního spektroradiometru s rozsahem 350-2500 nm
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
UK – PřF – Stavební úprava laboratoře, m.č. 136, Viničná 7, Praha 2
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
UK – PřF – Rekonstrukce laboratoře S 10, Albertov 6, Praha 2
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu
UK – PřF – Rekonstrukce laboratoře S 18, Albertov 6, Praha 2
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu
DODÁVKA a INSTALACE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ – pracovny oddělení děkanátu - 4. NP budovy ALBERTOV 6, PRAHA 2
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
DODÁVKA a INSTALACE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ – chodba 1.NP, vstupní hala a chodba 3.NP budovy ALBERTOV 6, PRAHA 2
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
UK-PřF - Rekonstrukce m.č. 209 - v objektu Viničná 7, Praha 2
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
Digitalizace Mapové sbírky
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
UK - PřF - Rekonstrukce objektu Benátská 4, Praha 2
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Analyzátor pro měření velikostí částic a zeta potenciálu vybavený autotitrátorem
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
Úklid společných prostor budov PřF UK Benátská 2 a Viničná 7, Praha 2
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu
„UK – PřF – VZT 141, Hlavova 8, Praha 2“
Zadání zakázky malého rozsahu. Obsahuje výzvu k podání nabídky, technickou zprávu VZT, specifikaci prací, výkresy a vzor SoD
DODÁVKA UV-Vis spektrofotometru s vysokým rozlišením
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
DODÁVKA terénního systému na měření půdní respirace
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
STAVEBNÍ ÚPRAVY – chodba 1.NP, vstupní hala a chodba 3.NP budovy ALBERTOV 6, PRAHA 2
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
Úklid společných prostor budovy PřF UK Hlavova 8
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu
Digitalizace Mapové sbírky
výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Akce dokumentů