E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVeřejné zakázky malého rozsahu

Dodávka přístrojů ke grantu č. CZ.2.16/3.1.00/22155
Oslovení firem Poptávkový list Krycí list nabídky Kupní smlouva
Dodávka - síťové úložiště dat
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
DODÁVKA ISOTERMÁLNÍHO TITRAČNÍHO KALORIMETRU
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
PřF UK - Rekonstrukce antropologické posluchárny Viničná 7 - rekonstrukce elektroinstalace, dodávka a instalace audiovizuálního vybavení
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
DODÁVKA: Fluorescenční spektrometr
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.
Polarizační badatelský mikroskop pro pozorování výbrusů a nábrusů hornin s příslušenstvím
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
Dodávka fluorometru pro stacionární a časově rozlišená měření
Text výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace
DODÁVKA FLUORESCENČNÍHO STEREOMIKROSKOPU
zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
DODÁVKA : 3D optický skener s využitím v bioarcheologii pro snímání kosterního materiálu
zadávací dokumentace
DODÁVKA MIKROSKOPU S DIGITÁLNÍ KAMEROU
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

Akce dokumentů