E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRigorózní řízení

aktualizováno 28. 2. 2023

Absolventi magisterských a navazujících magisterských studijních programů, kteří získali titul Magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se jim v oblasti přírodních věd uděluje titul Doktor přírodních věd (ve zkratce RNDr. uváděné před jménem). Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá Univerzita Karlova uchazeči vysokoškolský diplom, který uchazeč může převzít, mimo jiné, při slavnostní promoci.

Vnitřní předpisy a postupy

Státní rigorózní zkouška

Přihláška ke státní rigorózní zkoušce

Předměty státní rigorózní zkoušky (platné od 1. 3. 2023)

Doplňující informace pro žadatele o titul RNDr. (platné od 1. 3. 2023)

Termíny státních rigorózních zkoušek

Komise pro státní rigorózní zkoušky (odkaz do SIS)

Náležitosti rigorózní práce

Promoce a diplom

 


V případě dalších dotazů prosím kontaktujte paní Kateřinu Tesaříkovou.

Akce dokumentů