E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřihlašování studentů do SIS a návody k SIS

Přihlašování studentů do informačního systému Studium (SIS)

Studenti se do IS Studium (SIS) [http://sis.cuni.cz] přihlašují platnými přihlašovací údaji k Centrální autentizační službě (CAS) [http://cas.cuni.cz]. Registrační emailovou adresu uchazeče o studium lze použít pouze pro přístup uchazeče do modulu Přijímací řízení v SIS.

Průkaz studenta UK a též přihlašovací údaje k CAS (login, číslo osoby a počáteční heslo) jsou vydávány při osobní návštěvě Výdejních center průkazů UK (informace o průkazech UK: http://cuni.cz/prukazy). Počáteční heslo (s platností 5 dní) slouží výhradně pro změnu hesla v CAS. Úspěšná změna hesla v CAS je v CAS signalizována zeleným pruhem s informací o době platnosti právě nastaveného hesla. Neúspěšná změna je signalizována červeným pruhem s informací o důvodu neúspěchu.

V případě zápisu do studia v zastoupení nebo dočasné nemožnosti po zápisu do studia osobně navštívit výdejní centrum průkazů lze použít dočasný přístup do SIS.

Postup při problému s přihlášením do SIS

Emailová adresa a telefonní číslo v CAS

V CAS ověřená emailová adresa a telefonní číslo slouží k autorizaci nastavení hesla v případě, že heslo zapomenete nebo propadne jeho platnost. K autorizaci tak není potřeba osobní návštěvy pověřeného pracoviště fakulty či výdejního centra průkazů UK. Proto důrazně doporučujeme si v CAS nastavit a udržovat tam vaše aktuální telefonní číslo, vámi používanou nefakultní emailovou adresu a v CAS provést její ověření. Nefakultní z důvodu, že při zapomenutí nebo propadnutí platnosti hesla nebo po ukončení studia se do fakultní emailové schránky nepřihlásíte a tedy nemáte jak autorizovat změnu hesla. Emailová adresa v CAS slouží taktéž pro zasílání upozornění na blížící se konec platnosti hesla. V CAS je možné si nastavit a ověřit více emailových adres.

Emailová adresa studenta v SIS

Emailovou adresu si student v SIS nastavuje nezávisle na té v CAS a ta v SIS slouží pro komunikaci fakulty se studentem ohledně studijních záležitostí, včetně zasílání elektronických písemností studijním odborem fakulty. Studenti si (na záložce Změna údajů) v modulu Osobní údaje a nastavení v SIS nastavují primárně fakultní e-mailovou adresu, která jim byla přidělena Centrem informačních technologií po zápisu do studia (příchozí zprávy lze sice přesměrovat na libovolnou jinou, ale pro případné odpovědi by měla být primánrě používána fakultní e-mailová adresa).

Fakultní e-mailovou adresu studenti používají při e-mailové komunikaci související se studiem na fakultě (komunikace s vyučujícími, studijním odobrem a dalšími pracovišti univerzity).

Doručovací adresa studenta v SIS

Doručovací adresa studenta v SIS slouží pro zasílání listinných písemností studijním odborem fakulty a je též společná pro všechna studia na UK, i tuto adresu je důležité v SIS udržovat aktuální, pokud student nemá aktivní datovou schránku fyzické osoby. Změna doručovací adresy se provádí taktéž v modulu Osobní údaje a nastavení v SIS.

Osobní údaje studenta

Změnu osobních údajů studenta (není-li zároveň zaměstnancem UK), provádí Studijní oddělení, viz návod.

Návody k SIS

Součástí úvodního soustředění 1. ročníků je podrobnější názorné seznámení se studentů se SIS. Fakultní návody k SIS jsou uvedeny na stránce Návody a informace.

V SIS je k jednotlivým modulům k dispozici kontextová nápověda (ikona ? v pravém horním rohu). Na jednotlivých fakultách mohou být jednotlivé moduly nastaveny odlišně, při práci se SIS je proto důležité postupovat v souladu s fakultními návody a informacemi.

Informace o dalších informačních systémech

Součástí úvodního soustředění 1. ročníků je také vysvětlení jak se přihlašovat do aplikací informačního systému univerzity nebo fakulty. Popsáno je to též v Příručce prváka v kapitole Informační technologie.

Akce dokumentů