E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostup při problému s přihlášením do SIS

Studenti se do informačního systému Studium (SIS) [http://sis.cuni.cz] přihlašují platnými přihlašovací údaji k Centrální autentizační službě (CAS) [http://cas.cuni.cz] sloužícími pro přihlašování do apliakcí UK. Registrační emailovou adresu s heslem uchazeče o studium lze použít pouze pro přístup uchazeče do modulu Přijímací řízení v SIS.

Průkaz studenta UK a též přihlašovací údaje k CAS (login, číslo osoby a počáteční heslo) jsou vydávány při osobní návštěvě Výdejních center průkazů UK (informace o průkazech UK: http://cuni.cz/prukazy). Počáteční heslo slouží výhradně pro změnu hesla v CAS, neslouží k přihlašování do jiných apliakcí UK. Úspěšná změna hesla v CAS je v CAS signalizována zeleným pruhem s informací o době platnosti právě nastaveného hesla (neúspěšná je signalizování červeným pruhem s informací o důvodu neúspěchu).

V případě problému s přihlášením do SIS přihlašovacími údaji k CAS se nejprve pokuste přihlásit do CAS. Pokud se Vám nedaří přihlásit ani do CAS, pořiďte si nové heslo k CAS (možnosti získání hesla pro CAS, často kladené otázky a kontakt na Poradnu UK k CAS viz informace v CAS).

Jste-li sice již formálně zapsán do studia, ale po přihlášení do SIS se Vám zobrazí informace ve smyslu, že byly zadány správné přihlašovací údaje, ale nemáte přidělenou roli, bude to pravděpodobně tím, že Vás příslušné oddělení studijního odboru ještě nezavedlo do SIS jako studenta, pokud by tento stav přetrvával více než jeden pracovní den, obrate se na referentku daného přijímacího řízení.

V některých webových prohlížečích v některých operačních systémech (např. v Safari v macOS) nemusí být funkční přihlášení do CAS, změna hesla CAS nebo přihlášení do SIS. V případě potíží aktualizujte operační systém i webový prohlížeč a použijte nový profil webového prohlížeče. Případně použijte poslední verzi webového prohlížeče Firefox ve Windows nebo Linuxu. V případě, že i tak nebude přihlášení do SIS úspěšné, ale do CAS se bude dařit, obraťte se na Poradnu UK k SIS.

Akce dokumentů