E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2016

Česká hlava za výzkum řas jařmatek
Martina Pichrtová z katedry botaniky naší fakulty získala letos prestižní ocenění Česká hlava v kategorii Doctorandus. Její odborná kariéra se točí z velké části okolo arktických a antarktických vláknitých zelených řas jařmatek. Mladá botanička se s námi při této příležitosti podělila nejen o dojmy ze zisku prestižního ocenění, ale také o své plány do budoucna.
pichrtová.JPG
Podpora pro nadané doktorandy STARS vstupuje do nového ročníku
STARS je programem Přírodovědecké fakulty UK, určeným pro podporu Ph.D. studentů, zejména studentů ze zahraničí. Jeho cílem je poskytnout těm nejtalentovanějším jak excelentní vzdělání, tak adekvátní finanční podporu. V letošním roce bylo vypsáno 32 výzev ve všech sekcích naší fakulty. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 29. únor 2016.
nebula - stars.jpg
Den otevřených dveří Přírodovědecké fakulty UK 2016
Pro všechny zájemce o studium přírodních věd na naší fakultě z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, pořádala naše fakulta 21.1.2016 Den otevřených dveří.
Čteme profesora Švamberu
U příležitosti 150. výročí narození prof. V. Švambery proběhne na Geografické sekci PřF UK v Praze pokus o český rekord nazvaný Nejdelší veřejné čtení z díla prof. Václava Švambery. Akce proběhne dne 11. ledna 2016 v Knihovně geografie PřF UK od 9.00 do 18.00 hod. Posluchači z řad studentů, pedagogů, odborné i široké veřejnosti jsou srdečně zváni!
plakatek_cteni_oříz.jpg
geog_oříz.jpg
Program Amgen Scholars otevírá dveře do předních světových univerzit
Chtěli byste strávit léto výzkumem na některé z předních světových univerzit a to zcela zdarma? Pokud máte čas, kuráž a váš výzkum se pohybuje v oblasti chemie, molekulární biologie, mikrobiologie či fyziologie, můžete zkusit štěstí a požádat o podporu Amgen Foundation. Přihlášky do programu je nutno zaslat do konce ledna. V rámci programu je možné navštívit univerzitu v Cambridge, ETH v Curychu, Karolinska Institutet ve Stockholmu, Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově či Institut Pasteur v Paříži.
Přírodovědcem.cz – nový web pro uchazeče byl právě spuštěn
Každý středoškolák, který dnes zatouží po studiu kteréhokoliv z oborů naší fakulty, má nyní možnost najít všechny informace přehledně na jednom místě. Pro informování uchazečů byl právě spuštěn web Přírodovědcem.cz.
přírodovědcem_oříz.jpg
Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty UK
Srdečně vás zveme na Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty UK, který se bude konat v pátek 4. března 2016 od 20:00 v Kongresovém centru Praha. Vstupenky je možné zakoupit na Oddělení vnějších vztahů, Albertov 6, dv. č. 130.
prfples_web_oříz.jpg
Grantové příležitosti v programu Horizont 2020
Program Horizont 2020 je největším programem na podporu výzkumu a inovací v Evropě. Účastníci semináře se seznámí se strukturou programu s důrazem na grantové příležitosti pro výzkumné týmy Přírodovědecké fakulty, doktorandy a postdoky. Na semináři vystoupí národní kontaktní osoby pro Horizont 2020 a o své zkušenosti se podělí úspěšní řešitelé.
horizont 2020.jpg
Důstojná oslava výročí: akce Čteme profesora Švamberu
V pondělí 11. 1. 2016 proběhla vzpomínková akce u příležitosti 150. výročí narození profesora Václava Švambery.
plakatek_cteni_oříz.jpg
obr1_oříz.jpg
První kolo architektonické soutěže na Kampus Albertov skončilo. Zájemci poslali 33 návrhů.
V pátek 15. 1. v odpoledních hodinách bylo ukončeno I. kolo architektonické soutěže na dostavbu Kampusu Albertov. Architektonické kanceláře a ateliéry zaslaly 33 soutěžních návrhů. Z nich odborná porota vybere 6 návrhů, které postoupí do II. kola soutěže.
KA-1-version111_oříz.jpg
znak uk.png
Seminář Venkov 2016 proběhne na Albertově 6
Česká geografická společnost a Přírodovědecká fakulta UK v Praze si dovolují pozvat na seminář Venkov 2016, který proběhne na naší fakultě 4. února.
cgs_logo.jpg
Mentoringový program PřF UK vstupuje do dalšího semestru
Studenti PřF UK, pozor! Chcete získat zajímavou pracovní zkušenost již během studia? Naučit se věcem, které se ve škole neučí a získat tak zajímavou položku do životopisu? Nové kolo mentoringového programu PřF UK se právě rozjíždí! Přihlášky do programu můžete zasílat do konce ledna.
šlehofer.jpg
Seznam prioritních invazních druhů pro Českou republiku
Vědci z biologické sekce naší fakulty a Botanického ústavu AV ČR sestavili seznamy významných nepůvodních invazních druhů rostlin a živočichů, které budou podkladem pro jejich další regulaci.
nutrie.jpg
pyšek-oříz.jpg
Proměny historické geografie
Historická geografie je etablovaným oborem, který však v posledních letech prochází řadou zásadních proměn. O tom, jak vypadá současná práce odborníka v této oblasti i o nadcházejících konferencích, které bude hostit naše fakulta, jsme si povídali s geografem a předsedou sekce Historické geografie a environmentálních dějin při České geografické společnosti doc. RNDr. Pavlem Chromým, Ph.D.
vchg_cesky-oříz.jpg
Opatření děkana č. 1/2016 - Změna opatření děkana č. 12/2012 Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty
OD 1-2016 změna opatření děkana č.12-2012.pdf
Cena Neuron Prima ZOOM pro nejlepší vědecké video - začíná hlasování!
Cena Neuron Prima ZOOM je soutěž Nadačního fondu Neuron v partnerství s Prima ZOOM. Cílem je přiblížit dobrodružství vědy tou nejlépe srozumitelnou audiovizuální formou. Videa svých kamarádů či známých můžete podpořit do 30. 3. Své želízko v ohni ("Umění forenzní genetiky") má i naše fakulta.
neuron_oříz.png
Informace OPV - CAMPUS FRANCE
Vytvoření českého rekordu: nejdelší čtení z díla profesora Václava Švambery
U příležitosti 150. výročí narození profesora Václava Švambery byla uspořádána výstava, kterou doprovázely další akce. V jedné z nich Knihovna geografie a Mapová sbírka Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravila akci Čteme profesora Švamberu, v rámci které 36 pedagogů a jiných zaměstnanců Geografické sekce fakulty veřejně a nepřetržitě četlo po dobu 9 hodin texty profesora Václava Švambery. Rekord byl slavnostně zaregistrován do databanky Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
plakatek_cteni_oříz.jpg
Opatření děkana č. 3/2016 - Změna opatření děkana č. 1/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016
(ZRUŠENO příkazem děkana č. 5/2017)
OD 3-2016 změna opatření děkana č.....pdf
Příloha k OD 3-2016.docx
Ocenění PhD studentů chemické sekce naší fakulty
Soutěž mladých spektroskopiků pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci vstoupila v loňském roce do svého již 11. ročníku. Mezi oceněnými studenty byli doktorandi chemické sekce naší fakulty Peter Urbanovský a Veronika Sutrová. Oceněným mladým vědcům ze srdce blahopřejeme!
spetroskopie_laureati_oříz.jpg
uk logo.png
Mapy obležení v maltské Valletě
V pátek 29. 1. 2016 byla v Národním archeologickém muzeu ve Valletě otevřena za spoluúčasti Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK v Praze výstava Siege maps (Obležené mapy). Výstava představuje čtyři mapy velkého obležení Malty v roce 1565 od Giovanni Francesca Camocia, známého nakladatele map a knih, jehož prominentní kontakty zahrnovaly dokonce i Tiziana.
mapa malty.jpg
Výprava do světa tajemných lobopodů
Lobopodi jsou, tedy spíš byli, velmi zajímavou a z dnešního úhlu pohledu významnou skupinou. Jejich článkované tělo a potvrzená schopnost svlékat kutikulu z nich dělá velmi rané zástupce živočichů, mezi jejichž dnešní příbuzné patří mimo jiné i vůbec nejúspěšnější živočišný kmen - členovci. O novém nálezu živočicha z této skupiny hovořili nedávno na přednášce z cyklu Geologické středy doc. RNDr. Oldřich Fatka a Mgr. Lukáš Laibl. Nález a popis českého lobopoda je krásnou ukázkou toho, jak náročnou a dobrodružnou může práce současných paleontologů být.
Snímek22_oříz.jpg
Jak “vyhnat” z těla parazity? Pozor na alternativní metody!
Alternativní metody léčby mohou sice mnohdy pacientům přinést subjektivně pociťovanou úlevu, v řadě případů jsou však z objektivního hlediska prakticky neúčinné či dokonce zdraví škodlivé. K boji se zakořeněnými předsudky se přidali i členové České parazitologické společnosti (ČPS) a katedry parazitologie PřF UK, kteří prostřednictvím několika experimentů ukázali na klamnost marketingu některých alternativních metod propagovaných v boji s parazity a vydali k tomuto tématu i oficiální prohlášení.
logo-cps.gif
plakát ples_oříz.jpg
DSC_4747_oříz.jpg
Absolvent katedry organické chemie získal Cenu Wernera von Siemense pro nejlepší dizertační práci
Ing. Pavel Kielkowski, PhD. (1985), absolvent PhD studia na PřF UK v roce 2014, získal prestižní Cenu Wernera von Siemense za nejlepší disertační práci. Dr. Kielkowski vypracoval disertaci pod vedením Prof. Hocka ve Společné laboratoři bioorganické a medicinální chemie nukleových kyselin ÚOCHB AVČR a PřF UK. Laureátovi prestižního ocenění upřímně blahopřejeme!
hoc_kielkowski_oříz.jpg
Opatření děkana č. 4/2016 - Změna opatření děkana č. 5/2012 - k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky v počítačové síti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
OD 4-2016 změna OD č. 5-2012 k zásadám pro práci v PC síti.pdf
uk logo.png
FameLab 2016 – bavme se vědou!
Mezinárodní soutěž FameLab v České republice vstupuje do 6. ročníku! Tato soutěž pro mladé vědce a vědkyně vznikla v Anglii v roce 2004 a od té doby se úspěšně šíří po světě. V letošním roce se zúčastní 30 zemí ze čtyř kontinentů. V minulých letech v úspěšně bodovala i řada zástupců naší fakulty. Zájemci mohou své přihlášky posílat do 28. února 2016.
dolanský_oříz.jpg
Unikátní fotografie přírodních katastrof v Česku i zahraničí jsou nově dostupné on-line
Ústav struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR, v. v. i, postupně digitalizuje unikátní archiv snímků geologických katastrof a dalších přírodních procesů v Čechách i v zahraničí. Vlastní více než 40.000 fotografií, negativů a diapozitivů sesuvů, skalních řícení, přívalových proudů či nestabilních břehů vodních nádrží a staveb. Snímky pocházejí z archivu zakladatele československé inženýrské geologie profesora Quida Záruby a jeho následovníků. Vznikal téměř 100 let.
usmh_oříz.png
Mladí demografové na Albertově posedmé
Sdružení Mladých demografů vzniklo v rámci katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty již v roce 2009 a jedním z hlavních cílů byla motivace a podpora studentů demografických oborů a začínajících vědců v oblasti vzájemné spolupráce a mezinárodních aktivit. Jednou z nejviditelnějších činností sdružení je pak každoroční pořádání mezinárodní konference pod názvem „Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe“, která se již tradičně koná v únoru na půdě Přírodovědecké fakulty na Albertově.
kdgd_logo_CZ.jpg
Zemřel geolog a mineralog RNDr. Zdeněk Johan, DrSc.
Geologická sekce PřF UK se smutkem oznamuje, že ve věku 80 let zemřel dne 13.2. 2016 geolog a mineralog světového jména RNDr. Zdeněk Johan, DrSc. Geologická obec ztratila vzácného kolegu, přítele, učitele, člověka. Čest jeho památce!
johan_oříz.jpg
johan-zdenek-1289427497.jpg
johan-zdenek_oříz.jpg
Zástupkyně naší fakulty byly oceněny Cenami rektora pro nejlepší absolventy
Ceny rektora jsou nejvyšším vyznamenáním Univerzity Karlovy jejím čerstvým absolventům. Na tradiční zastoupení naší fakulty mezi těmi nejlepšími letos navázaly Mgr. Julie Nekola Nováková z katedry filosofie a dějin přírodních věd a Mgr. Karolina Sezemská z katedry učitelství a didaktiky chemie.
skupina_oříz.jpg
Kariérní den PřF UK 2016
Kariérní den PřF UK proběhne letos 30.3. v budově Albertov 6 mezi 10. - 16. hodinou. Celkově se ho letos zúčastní 16 společností, jejichž obory činnosti pokrývají všechny sekce naší fakulty. Program je rozdělen na stánkové prezentace a přednášky v Mineralogické posluchárně.
Kosmické zvětrávání: geologova cesta do vesmíru
Neustálý déšť drobounkých prachových částic proměňuje povrch vesmírných těles bez atmosféry (např. měsíců či asteroidů) tak, že astrogeologové hovoří o vesmírném zvětrávání (angl. “space weathering”). Podrobnému popisu jeho procesu a důsledků se věnovali Matthew Markley a Günther Kletetschka z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky.
prfuk-bg-otvirak-asteroid_oříz.jpg
Quo Vadis Chemie: Asst. Prof. Moran Bercovici
Dalším zahraničním hostem v cyklu pokročilých chemický přednášek Quo Vadis Chemie bude Moran Bercovici z Izraelského technologického institutu. Přednáška se koná ve středu 9.3. ve 14.00 v posluchárně Ch-3 v budově chemických ústavů.
Moran2.jpg
Blahopřejeme pedagogům fakulty ke Dni učitelů!
Pedagogická práce je vedle práce věděcké jedním ze dvou základních pilířů univerzitního života. Jelikož na 28. březen připadá výročí narození Jana Amose Komenského, je v českých tradičně slaven Den pedagogů. Všem, kdo se podílejí na výchově dalších vědeckých generací, k tomuto svátku upřímně blahopřejeme!
velemlok.jpg
"Madagaskarské přednášky": Masochistův návrat na místo činu - Vanilkové pobřeží
Další ze série "madagaskarských" přednášek proběhne ve středu 16. března ve Velké zoologické posluchárně ve Viničné 7 od 18.00. Fotograf Tom Jůnek na své alma mater popovídá o voňavých nocích s lemury, záludnosti selektivní paměti, speciaci na ostrovech a o tom, jestli stojí za to se do tropů vracet. Vstup zdarma, všichni zájemci jsou srdečně zváni.
20160316_Smrzova_madagaskar_oříz.jpg
160315_KBB seminar - O'Connell_ADAR1 discriminates between self and non-self endogenous RNAs_en_oříz.jpg
kariérní den_oříz.jpg
Opatření děkana č.8/2016 - k zápisům ke studiu v akademickém roce 2016/2017
OD 8-2016 zapisy do studia v ak. roce 2016-2017.pdf
Fluorescence ve službách polymerních chemiků
Profesor Karel Procházka z katedry fyzikální a makromolekulární chemie je předním odborníkem v oboru využívání metody fluorescenční spektroskopie pro studium polymerních systémů. Díky svému odbornému věhlasu byl prestižním nakladatelstvím Springer požádán, zda by se nestal editorem kolektivní monografie na téma své odbornosti. Kniha “Fluorescence Studies of Polymer Containing Systems” nedávno vyšla a začíná sloužit všem zájemcům, kteří by chtěli využít fluorescenční spektroskopii v polymerní vědě.
karel procházka.png
Výstava fotografií z Kostariky Michaely Koschové v knihovně geologie
Knihovna geologie na Albertově 6 srdečně zve na vernisáž fotografií doktorandky Michaely Koschové, která proběhne v prostorách knihovny 4. dubna v 16.00. Vernisáž bude spojená s přednáškou a promítáním nádherných záběrů z pralesů Kostariky.
Kostarika_pozvánka_oříz.jpg
Kariérní den PřF UK 2016 - středa 30. 3.
Stejně jako v loňském roce bude i letos věnován jeden den na naší fakultě studentům a jejich budoucímu uplatnění na trhu práce. V bohatém programu si můžete vybrat z přednášek v oblasti kariérního poradenství, prezentací jednotlivých společností či kariérního koučování. Veletrhu pracovních příležitostí se zúčastní celkově 16 společností, jejichž obory činnosti pokrývají všechny sekce naší fakulty. Na Albertov 6 můžete zavítat ve středu 30. 3. mezi 10 - 16 hodinou.
Kostarika – politické postavení v regionu a socioekonomické souvislosti
Zveme fakultní veřejnost na přednášku, která bude proslovena v rámci semináře Latinská Amerika. Přednášet bude Ing. Vít Korselta, ředitel odboru Amerických států Ministerstva zahraničních věcí ČR. Posluchárna Věž (3.patro, Albertov 6), 16.3. 2016 od 14:50 hod.
Kostarika.Korselt (1)_oříz.jpg
Kostarika.Korselt (1)_oříz.jpg
OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2016 - Organizační řád Laboratoře OMICS – Genomika, projekt Biocev
OD 5-2016 Organizační řád BIOCEV Omics Genomika.pdf
OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2016 - Organizační řád Laboratoře OMICS – Proteomika, projekt Biocev
OD 6-2016 Organizační řád BIOCEV Omics Proteomika.pdf
OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2016 - Organizační řád Laboratoře zobrazovacích metod (IMCF), projekt Biocev
OD 7-2016 Organizační řád BIOCEV Zobrazovací metody.pdf
telč_oříz.jpg
Finále Zeměpisné olympiády proběhne v polovině dubna a vítězové poletí do Číny a do Japonska
Celostátní kolo Zeměpisné olympiády bude odstartováno 18. 4. 2016. Do Prahy se sjede z celého Česka padesát nejúspěšnějších řešitelů krajského kola v kategoriích 8. a 9. ročník základní školy a střední škola. Soutěžící budou pracovat v terénu v zázemí Prahy i na univerzitní půdě u nás na Albertově.
Stipendia Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 2016 podpoří práce o české společnosti v evropském kontextu
Rada NÚJH vyhlásila jako hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2016 téma Česká společnost v Evropě a ve světě. Podpora je určena všem badatelům (s případnými spolupracovníky), kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. Příležitost může být poskytnuta i mladým uchazečům s relativně menším počtem publikovaných prací (studií). Termín zaslání přihlášek je do 30. 4. 2016.
hlavka čb_oříz.jpg
Odstartovala soutěž CEE Spring ₋ mezinárodní editační soutěž v tvorbě a rozšiřování Wikipedie
Již druhý ročník soutěže CEE Spring opět odstartoval na první jarní den, 21. března 2016. K mezinárodní soutěži se připojuje také i česká Wikipedie, kde soutěž organizuje spolek Wikimedia Česká republika. Během 10 jarních týdnů se budou moci soutěžící zapojit prostřednictvím článků na jakékoliv téma z regionu střední a východní Evropy.

Akce dokumentů