E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel geolog a mineralog RNDr. Zdeněk Johan, DrSc.

Geologická sekce PřF UK se smutkem oznamuje, že ve věku 80 let zemřel dne 13.2. 2016 geolog a mineralog světového jména RNDr. Zdeněk Johan, DrSc. Geologická obec ztratila vzácného kolegu, přítele, učitele, člověka. Čest jeho památce!

 

 

RNDr. Zdeněk Johan, DrSc. se narodil 18. listopadu 1935 v Lomnici nad Popelkou. V letech 1953–1958 vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a následně pracoval jako mineralog na dalších odborných pracovištích. V roce 1964 získal titul doktora přírodních věd a téhož roku získal vědecký titul kandidáta věd. Dva roky pracoval jako geolog a mineralog v Tunisu. Po návratu v letech 1965 až 1968 byl zaměstnán jako vědecký pracovník v Geologickém ústavu ČSAV v Praze. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa se nevrátil z vědecké stáže z Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) v Orléans. V letech 1989 až 1997 byl vědeckým ředitelem této instituce. Ve funkci ředitele působil i ve Výzkumném centru syntézy a chemie minerálů v Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Během své vědecké dráhy získal řadu významných ocenění za vědecké práce  z mineralogie a geologie, popsal 33 nových minerálů. Byl členem mnoha akademií a byl poctěn několika čestnými doktoráty, tituly i francouzským státním vyznamenáním (Chevalier de l’Ordre national de Mérite, Officier des Palmes Académiques).

Vždy zůstal věrný své vlasti a pomohl vychovat celou řadu českých geologů, kterým také dokázal otevřít dveře do zahraničí. Úzce spolupracoval s Geologickou sekcí PřF UK i s Českou geologickou službou a významně podpořil vědeckou činnost v oblasti geologie a mineralogie.

Náš kolega Zdeněk Johan zemřel po dlouhé a těžké nemoci. Geologická obec ví, že ztratila vzácného kolegu, přítele, učitele, člověka.

Čest jeho památce!

Publikováno: Čtvrtek 18.02.2016 10:40

Akce dokumentů